Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym
Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ’in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne..

وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb
selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü

Daha önceki konumuzda HAZRETİ İSLAM'IN terörle bir alakasının olamayacağını bu yüzden işid,elkaide veya diğer HAZRETİ İSLAM'I dillerine dolayan terör örgütleri ile HAZRETİ İSLAM'IN alakalandırılmasının bir zulüm olacağını.insanlara yalan yanlış bir şekilde aksettirildiğinin aksine CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN dini HAZRETİ İSLAM'IN zulümün,fitnenin,anarşinin ve terörün düşmanı olduğunu barış ve mazlumları kurtarmak için savaşayı emrettiğini ayetlere bakarak ortaya koyumuştuk HAMD OLSUN.bu konumuzda PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN yapmış olduğu CİHAD'A bakarak bu meseleyi daha iyi anlamaya ve anlatmaya çalışağız İnşaALLAHURRAHMAN.

PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN yaptığı savaşlara bakarak nasıl ve ne için savaştığını anlamaya çalışalım.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH için cihada yani hertürlü mücadele ve savaşmaya İLK VAHYİ aldığı andan itibaren başlamıştır.kişisel cihadı ilk olarak mekke müşriklerine karşı vermiştir.batıla tapan müşrik kavmine hakkı yani CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN bir olduğunu ve hak dinin HAZRETİ İSLAM olduğu gerçeğini ilk ilan ettiği zaman bütün kavmi ile düşman olmuştur.bu yüzden çeşitli saldırı ve hakaretlere maruz kalmıştır.fakat hayatı seniyelerini okursanız kendisi bu haksız saldırılara çok uzun zaman CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN emri ile sabretmiş ve karşılık vermemiş,muklabele etmemiştir hatta kendisine kötü söz söyleyenlere karşılık tatlı dil saldırıda bulunanlara yıllarca sabırla karşılık vermiştir!CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH bir çok ayette PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E sabretmesini emrediyor bir tanesini zikredelim:

estei’üzü billah
(Resulüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah'tan hoşnut olasın, (Allah da senden!).
TA-HA SURE-İ CELİLESİ/ 130.AYETİ KERİME
Diyanet Vakfı Meali (kuranmeali .com)

(Meal ihya .com sitesinden ayrıca sabırla ilgili ayetlere bakabilirsiniz.)

PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HAZRETİ İSLAM'I tebliğ ettiği Zamanın mekke toplumunun yaşam tarzına yön veren en önemli faktörlernden biri akrabalık bağları idi.insanlar akrabalarına çok önem verir hatta yeri geldiği zaman akrabalık müessesesi için savaşırlardı.bunun en bariz göstergesi İSLAM öncesi cahiliye dönemi kavim savaşlarıdır (ficar savaşları) ki bunlar çok uzun sürmüş savaşlardır.
Kan davaları farklı kavimlere yani farklı akraba topluluğuna sahip kişilerin kavga etmesi,birbirine hakaret etmesi ve/veya birbirlerini öldürmesi sebebi ile çıkar.dikkat ediniz maruz kaldığı ağır hareketlere rağmen kalabalık akraba topluluğuna sahip olduğu halde PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM hiçbir zaman kavmine müracaat ederek savaş çıkmasına sebebiyet vermemiştir!bu kendisinin savaş istemeyen Güzel Ahlakına güzel bir örnektir.hatta akrabalarından olan ve Cesaret ve savaşçılığı ile tanınan HAZRETİ HAMZA ALEYHİSSELAM savaşmak için PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'E çok ısrarda bulundu isede CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH izin vermediği için PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM savaşmamıştır.

Kendisine inananlar çoğalmaya başlayınca artık sabreden ve saldırıya uğrayan yalnız kendisi değildir.ilk Sahabler içinde Zengin ve kalabalık akrabaya sahip EBU BEKİR,ALİ RADIYALLAHU ANH'LAR olduğu gibi fakir hatta köle olan BİLALİ HABEŞİ,AMMAR BİN YASİR ve AMMAR BİN YASİRİN yine köle olan Anne ve Babası RADIYALLAHU ANH'LAR vardı.PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ve ilk inananların hepsi çok ağır hakaret ve saldırıya maruz kalıyordu,hatta PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM KABE-İ ŞERİFTE namaz kılarken başına deve işkembesi konmuş hem hakaret ve hemde işkence edilmiştir,taifte azgın müşrikler tarafınmdan Mübarek Ayakkabılarının içi Mübarek Kanı ile doluncaya kadar taşlanmıştır .İşte bu köle SAHABE EFENDİLERİMİZDE öldürüresiye işkenceler görüyorlardı.hatta AMMAR BİN YASİR RADIYALLAHU ANH'IN ANNE ve BABASI bu işkenceler nedeni HAZRETİ İSLAM'IN ilk şehidi oldular.buna rağmen PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM ne kendisi nede kendisine inananlar başka ölümler yaşanmaması için savaşmayı değil sabrı, her şeye rağmen ara düzeltmeye çalışmayı seçtiler.çünkü amaç savaşmak değil ıslah etmek ve ıslah(temizleyici,arındırıcı) edici dine yani BİR OLAN CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'E çağırmaktı.

Müslümanların çoğalması nedeni ile Mekkedeki zulüm baskı ve ambargo,mallara el koyma şiddetlenince hatta PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU LEYHİ VE SELLEM'E suikast girişimleri başlayınca.yine savaşmayı değil barışı bozmamak için başka bir yere yani MEDİNE-İ MÜNEVVEREYE ve HABEŞİSTANA hicret etmeyi seçtiler.bazı İSLAM düşmanları PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İ medineye gidip güç toparlar toparlamaz mekkeye saldırdığı yönünde suçlamaya çalışmışsalarda PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN müslümanları 2 farklı yere göndermesi yani güçlerini bir yerde toplama-ması göstermektedir ki bu hicretin amacı bu zulümlerden kurulmaktır.eğer savaşmak için medineye gitmiş olsa idi müslümanların bir kısmını habeşistana göndermez hepsini bir yerde toplardı.SAHABE ALEYHİSSELAMLAR'IN habeşistana gitmelerinin sebebi oranın hükümdarının hiç kimseye haksızlık yapmaması ile ünlü olmasıdır.hatta habeşin hristiyan kralı NECAŞİ ALEYHİSSELAM oraya giden SAHABE EFENDİLERİMİZ'İN anlattıkları ile müslüman olmuştur.bu dinin CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN hak dini olduğunun hidayetin PEYGAMBER ALEYHİSSELAM'IN elinde değil CENAB'I ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN elinde olduğunun göstergesidir.düşünen ve ibret alan insanlar için sayısızdan delillerden bir delildir bu.

estei’üzü billah
Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek esirgeyendir.
NAHL SURE-İ CELİLESİ/ 110.AYETİ KERİME
Diyanet Vakfı Meali (kuranmeali .com)