+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5
Like Tree1Beğeni
 • 1 tarafından Ahmet.Ramazan

Konu: Ümmet-i Muhammed'in (A.S.M.) melaike ve cinlerle temasları

 1. #1
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  40
  Mesajlar
  4.292

  Standart Ümmet-i Muhammed'in (A.S.M.) melaike ve cinlerle temasları

  Mektubat / 19.Mektub / 15. İşaret'ten

  Nakl-i sahih-i kat'î ile, Aşere-i Mübeşşere'den, İran fâtihi Sa'd İbn-i Ebî Vakkas haber veriyor ki: "Gazve-i Uhud'da, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın iki tarafında, iki beyaz libaslı, ona nöbetdar gibi muhafız suretinde gördük. İkisi de anlaşıldı ki, meleklerdir. Ve Hazret-i Cebrail ile Mikâil olduğunu anladık." Acaba böyle bir kahraman-ı İslâm gördük dese, görmemek mümkün müdür?

  Hem Ebu Süfyan İbn-i Hâris İbn-i Abdülmuttalib (ammizade-i Nebevî) nakl-i sahih ile haber veriyor ki: "Gazve-i Bedir'de, gök ile yer arasında, beyaz libaslı atlı zâtları gördük."

  Hem Hazret-i Hamza Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan niyaz etti ki: "Ben Cebrail'i görmek istiyorum." Kâ'be'de ona gösterdi. Dayanamadı, bîhuş oldu, yere düştü. Bu çeşit melaikeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat, bir nevi mu'cize-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gösteriyor ve delalet ediyor ki; onun misbah-ı nübüvvetine melaikeler dahi pervanelerdir.

  Cinnîler ise; onlar ile görüşmek ve görmek, değil sahabeler, belki avam-ı ümmet dahi çokları ile görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en kat'î, en sahih haber ile eimme-i hadîs bize diyorlar ki: İbn-i Mes'ud "Batn-ı Nahl'de ecinnilerin ihtidası gecesinde, ecinnileri gördüm ve Sudan kabîlesinden Zutt denilen uzun boylu taifeye benzettim, onlara benziyordular."

  Hem meşhurdur ve hadîs imamları tahric ve kabul ettikleri Hazret-i Hâlid İbn-i Velid vak'asıdır ki: Uzza denilen sanemi tahrib ettikleri vakit, siyah bir kadın şeklinde, o sanem içinden bir cinniye çıktı. Hazret-i Hâlid, bir kılınç ile o cinniyeyi iki parça etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o hâdise için ferman etmiş ki: "Uzza sanemi içinde ona ibadet ediliyordu, daha ona ibadet edilmez."

  Hem Hazret-i Ömer'den meşhur bir haberdir ki, demiş: "Biz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında iken, ihtiyar şeklinde, elinde bir asâ, "Hâme" isminde bir cinnî geldi, iman etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı, gitti. Şu âhirki hâdiseye, çendan bazı hadîs imamları ilişmişler; fakat mühim imamlar, sıhhatine hükmetmişler. Her ne ise, bu nevide uzun söylemeye lüzum yok; misalleri çoktur.

  Hem deriz ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın nuruyla, terbiyesiyle ve onun arkasında gitmesiyle, binler Şeyh-i Geylanî gibi aktablar, asfiyalar, melaikeler ve cinler ile görüşmüşler ve konuşuyorlar ve bu hâdise, yüz tevatür derecesinde ve çok kesrettedir. Evet ümmet-i Muhammed'in (A.S.M.) melaike ve cinlerle temasları ve tekellümleri ise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın terbiye ve irşad-ı i'cazkâranesinin bir eseridir.  Said Nursi


 2. #2
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  40
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  İnsanlardan bir çekirdek var ki, Cenab-ı Hak şecere-i hilkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehl-i kemalin ve belki nev'-i beşerin nısfının ittifakıyla efdal-ül halk, seyyid-ül enam Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dır. Said Nursi

 3. #3
  Ehil Üye olabilir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2017
  Mesajlar
  1.109

  Standart

  Allah'ı sevmek, onun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise, en mükemmel bir surette Zât-ı Muhammediyede (A.S.M.) tezahür ediyor. Said Nursi

 4. #4
  Ehil Üye Ahmet.Ramazan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2017
  Mesajlar
  1.255

  Standart

  Âl-i İmrân, 31. Ayet: De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
  *SAHRA* bunu beğendi.

 5. #5
  Müdakkik Üye *ERCAN* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2019
  Mesajlar
  856

  Standart

  MUHAMMED: Pek çok tekrar tekrar öğülmüş, medhedilmiş, mealinde bir isim olup ilk olarak Peygamberimiz (A.S.M.)'a verilmiştir. (Allah Teâlâ, insanlardan, insanlar içinde de Arabdan, Arab içinde Kureyş Kabilesinden Kureyş içinde Beni Haşimden Muhammed İbn-i Abdullah İbn-i Abdulmuttalib İbn-i Haşim İbn-i Abdulmenaf İbn-i Kusey İbn-i Kilâb İbn-i Mürre İbn-i Kâ'b İbn-i Lüey İbn-i Fihr İbn-i Müdrike İbn-i İlyas İbn-i Müdar İbn-i Nizar İbn-i Meâd İbn-i Adnan isim ve nesebi ile bir Peygamber göndermiş ve asla kendisinde şüphe olmayan bir kitab inzal etmiş ve onu doğub büyüdüğü Mekke'de bırakmayıp bütün dünyaya ve ta kıyamete kadar neşr-i Nur etmek için buraya.) (E.T. 228. sh). (Şu Kâinatın Sâhib ve Mutasarrıfı, elbette bilerek yapıyor ve ve hikmetle tasarruf ediyor. Ve her tarafı görerek tedvir ediyor. Ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir ediyor. Mâdem yapan bilir; elbette bilen konuşur. Mâdem konuşacak, elbette zişûur ve zi-fikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Mâdem zi-fikirle konuşacak; elbette zişuurun içinde en cem'iyyetli ve şuuru küllî olan İnsan nev'i ile konuşacaktır. Madem insan nev'i ile konuşacak, elbette insanlar içinde kabil-i hitab ve mükemmel insan olanlarla konuşacak.. Madem en mükemmel ve isti'dâdı en yüksek ve ahlâkı ulvi ve nev-i beşere muktedâ olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette, dost ve düşmanın ittifakı ile, en yüksek isti'datta ve en âli ahlâkta ve nev-i beşerin humsu ona iktida etmiş ve nısf-ı arz onun hükm-ü mânevisi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyası ile bin üçyüz sene ışıklanmış; ve beşerin nûrani kısmı ve ehl-i imânı, mütemâdiyen günde beş def'a onunla tecdid-i biâd edip, ona dua-i rahmet ve saadet edip, ona medh ve muhabbet etmiş olan Muhammed (A.S.M.) ile konuşacak.. ve konuşmuş ve Resûl yapacak ve yapmış; ve sair nev-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır.) (Mek). (Bak: Fahr-ı Kâinat ve Resulullah.) Mu'cize-i Muhammedi, aynı Muhammeddir. (A.S.M.) Zât-ı Zülcelâl (C.C.) demiş: انك لعلى خلق عظيم Bütün ümmeti, hattâ düşmanları da dahil olduğu halde icma' etmişler ki, bütün ahlâk-ı haseneye câmi'dir. Nübüvvetten evvel ondaki ahlâk-ı hamidenin kemâline tercüman olan Muhammed-ül Emin ünvaniyle iştihar etmiştir. (A.S.M.) Hazret-i Âişe (R.A.) her vakit derdi: خلقه القران Demek Kur'an tazammun ettiği bütün ahlâk-ı haseneye cami' idi. İşte o Zât-ı Kerimde icma-ı ümmetle tevatür-ü manevi-i kat'iyle sabittir ki; insanların sireten, sureten en cemili ve en halimi ve en sâbiri ve en şâkiri ve en zâhidî ve en mütevaziî ve en afifi ve en cevâdı ve en kerimi ve en rahimi ve en âdili, herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afv, sıhhat-ı fehim, şefkat gibi ne kadar secâya-yı âliyye varsa en mükemmel bir fihriste-i nurânisidir. Bunların içindeki nokta-i i'caz şudur ki: Ahlâk-ı hasene çendan birbirine mübayin değil fakat derece-i kemalde bir birine müzâheme eder. Biri galebe çalsa öteki zayıflaşır. Meselâ: Kemal-i hilm ile kemal-i şecâat, hem kemal-i tevâzu ile kemal-i şehâmet, hem kemal-i merhamet ve mürüvvet, hem tam iktisat ve itidal ile tamam-ı kerem ve sehavet hem gayet vakar ile nihayet haya, hem gayet şefkat ile nihâyet Elbuğzu fillâh, hem gayet af ile nihâyet izzet-i nefs, hem gayet tevekkül ile nihâyet içtihad gibi mecâmi-i ahlâk-ı mütezahime birden derece-i aliyyede bir zâtta içtimâi müzayakasız inkişafları mu'cizelerin mu'cizesidir. (Mâ'rifetun-Nebi)

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Beni de Ümmet-i Muhammed'den Eyle!
  By nurlu dağ in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 24.11.09, 21:01
 2. Melaike Ne Demektir? Mahiyeti Nedir? Melaike Kavramı Üzerine
  By Bîçare S.V. in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.03.09, 16:26
 3. Ümmet-i Muhammed
  By istiğna in forum Mizah
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 02.10.08, 22:37
 4. Ümmet-i Muhammed'in Selamı
  By sarı-beyaz in forum Mizah
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.10.07, 19:41
 5. Ümmet-i Muhammed Seçimi
  By EnVaR in forum Mizah
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 02.08.07, 15:14

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0