Medine.jpg
06.12.2011Hadis-i Şerif Meâli
Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gecenin ortasında
kılınan teheccüd namazıdır. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Câmiü’s-Sağîr, No: 746