Ah, keşke sırtında taşıdığın bir sadak veya o sadakta bir ok olsaydım! Omuzunda taşıdığın ve yer yer gerip okunu yerleştirdiğin yayın ben olsaydım! Veya kaşında bir kutlu tüy, kirpiğinde bir mübarek kıl olabilseydim.. ayağında parmağın, parmağında bir tırnağın olsaydım! Hayır hayır, atının yelesinde bir tutam kıl veya ağzında gem, sırtında eyer olabilseydim.. olduğuma da şükür. Ya karşında olup da Ebû Cehil’lerin safında bulunsaydım..! Evet, Allah’a sayısız hamd ü sena olsun. Bizleri O’nun safında yaratmış.. yaratmış ve birçok lütuflarla, ihsanlarla serfiraz kılmış. Ondan sonra da o lütuf ve ihsanları
değerlendirme imkânı bahşetmiş.


Artık bize, ölesiye bu yolda yürümek düşmüyor mu?
(Fasıldan Fasıla-M.Fethullah GÜLEN)