+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 20

Konu: Şefaat Meselesi ?

 1. #1
  Müdakkik Üye KeKe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  the earth
  Yaş
  33
  Mesajlar
  941

  Standart Şefaat Meselesi ?

  Hz. Peygamber :”Pek çok kimseyi şefaatimle ateşten kurtaracağım. Bazı kimseleri de Zebaniler benden alıp götürecek.Ben :”Allah’ım Zebanilerin benden alıp götürdükleri benim ümmetimdendir.”diyeceğim.Cenab-ı Allah bana : ”Senden sonra onların neler ihdas ettiğini biliyor musun ?” diyecek” (K.Sitte :17/398) diye haber verir.
  Dinde eksik yapan, aşırı giden ve değişiklik yapana Peygamberin şefaati yoktur.
  Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, şefaat vardır, şefaat haktır ve Hz. Muhammed (SAV) şefaat edecektir.Allah şefaatinden mahrum etmesin.  --------------

  “Hazret-i Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma “Makam-ı Mahmud” verilmesi, umum ümmete şefaat-ı kübrasına işarettir.”

  Şualar


  **************

  Hem meselâ: Asâ-yı Mûusa gibi çok hikmetleri ve faideleri bulunan Kıssa-i Mûsa'nın (A.S.) ve sair enbiyânın (A.S.) kıssalarını çok tekrarında, risalet-i Ahmediyenin (A.S.M.) hakkaniyetine bütün enbiyânın nübüvvetlerini bir hüccet gösterip onların umumunu inkâr edemeyen, bu zâtın risâletini hakikat noktasında inkâr edemez hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur'ânı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından herbir uzun ve mutavassıt sûreyi birer küçük Kur'ân hükmüne getirmek için ehemmiyetli erkân-ı îmaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi, değil israf belki mukteza-yı belâgattır ve hâdise-i Muhammediye (A.S.M.) bütün benî-Âdemin en büyük hâdisesi ve kâinatın en azametli mes'elesi olduğunu ders vermektir. Evet Kur'ânda Zât-ı Ahmediyeye en büyük makam vermek ve dört erkân-ı îmaniyeyi içine almakla
  لاَ اِلَهَ الاَّ اللَّهrüknüne denk tutulanمُحَمَّدٌرَسُولُ اللَّهِ risalet-i Muhammediye (A.S.M.) kâinatın en büyük hakikatı ve Zât-ı Ahmediye (A.S.M.), bütün mahlûkatın
  (Orjinal Sayfa:247)
  en eşrefi ve hakikat-ı Muhammediye (A.S.M.) tâbir edilen küllî şahsiyet-i maneviyesi ve makam-ı kudsîsi, iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu hârika makama liyâkatına dair pekçok hüccetleri ve emareleri, kat'î bir surette Risâle-i Nur'da isbat edilmiş. Binden birisi şudur ki: اَلسَّبَبُ كَالْفَاعِلِ düsturuyla, bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli onun defter-i hasenâtına girmesi ve bütün kâinatın hakikatlarını, getirdiği nur ile nurlandırması, değil yalnız cin ve insi ve meleği ve zîhayatları, belki kâinatı ve semavatı ve arzı minnetdar eylemesi ve istidad lisanıyla nebatâtın duaları ve ihtiyac-ı fıtrî diliyle hayvanatın duaları, gözümüz önünde bilfiil kabul olmasının şehadetiyle milyonlar, belki milyarlar fıtrî ve reddedilmez duaları makbul olan sulehâ-yı ümmeti her gün o zâta (A.S.M.) salât ve selâm ile rahmet duaları ve mânevî kazançlarını en evvel o zâta (A.S.M.) bağışlamaları ve bütün ümmetçe okunan Kur'ânın üçyüzbin hurufunun herbirisinde on sevabdan tâ yüz, tâ bin hasene ve meyve vermesinden yalnız kıraat-ı Kur'ân cihetiyle defter-i a'maline hadsiz nurlar girmesi haysiyetiyle o zâtın (A.S.M.) şahsiyet-i maneviyesi olan hakikat-ı Muhammediye (A.S.M.), istikbalde bir şecere-i tuba-i Cennet hükmünde olacağını Allâm-ül Guyûb bilmiş ve görmüş ve o makama göre Kur'ânında o azîm ehemmiyeti vermiş ve fermanında ona tebaiyeti ve sünnet-i seniyesine ittiba ile şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir mes'ele-i insaniye göstermiş ve o haşmetli şecere-i tûbanın bir çekirdeği olan şahsiyet-i beşeriyetini ve bidayetteki vaziyet-i insaniyesini arasıra nazara almasıdır.
  İşte Kur'anın tekrar edilen hakikatları bu kıymette olduğundan, tekraratında kuvvetli ve geniş bir mu'cize-i maneviye bulunmasına fıtrat-ı selime şehadet eder. Meğer maddiyyunluk tâûnuyla maraz-ı kalbe ve vicdan hastalığına mübtela ola...
  قَدْ يُنْكِرُ الْمَرْءُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَ يُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ
  kaidesine dâhil olur

  Onbirinci şuâ . Orjinal Sayfa:246/7

  **********

  Ukûl-ü aşere ve erbâb-ül- enva namıyla şerikleri îtikad eden müşrik felâsife gibi ve yıldızlara ve melâikelere bir nevi ulûhiyet isnad eden Sabiiyyun gibi, Cenâb-ı Hakk'a veled nisbet eden mülhid ve dâllînler gibi, Zât-ı Ehad ve Samed'in vücub-u vücuduna, vahdetine, Samediyetine, istiğna-yı mutlakına zıd olan veledi nisbet ve melâikenin ubûdiyyetine ve ismetine ve cinsiyetine münafî olan ünûseti isnad mı ederler? Kendilerine şefaatçi mi zannederler ki, sana tâbi olmuyorlar? İnsan gibi mümkin, fâni, beka-yı nev'ine muhtaç ve cismanî ve mütecezzi, tekessüre kabil ve âciz, dünyaperest, yardımcı bir vârise müştak (Orjinal Sayfa:407)
  mahluklar için vasıta-i tekessür ve teavün ve rabıta-i hayat ve beka olan tenasül, elbette ve elbette vücudu vâcib ve dâim, bekası ezelî ve ebedî, zâtı cismâniyetten mücerred ve muallâ ve mahiyeti tecezzî ve tekessürden münezzeh ve müberrâ ve kudreti aczden mukaddes ve bîhemta olan Zât-ı Zülcelâl'e evlâd isnad etmek, hem o âciz, mümkin, miskin insanlar dahi beğenmedikleri ve izzet-i mağrurânesine yakıştıramadıkları bir nevi evlâd yâni hadsiz kızları isnad etmek, öyle bir safsatadır ve öyle bir divânelik hezeyanıdır ki, o fikirde olan heriflerin tekzibleri, inkârları hiçtir. Aldırmamalısın. Herbir sersemin safsatasına, her divânenin hezeyanına kulak verilmez.


  Yirmibeşinci Söz sözler sf 407.

  “Hüda meru şaş dike, kaş neke. Kaş dike, fahş neke. Fahş dike, purş neke. Purş dike, perişan neke. Perişan dike, müşevveş sergerdan neke.”

  Meali: "Allah, adamı şaşırtırsa, süründürmesin. Süründürürse, fahşetmesin. Fahşederse, dilenci vaziyetine getirmesin. Dilenci vaziyetine getirirse perişan etmesin. Perişan ederse, başıboş sergerdan etmesin.”

  Bediüzzaman Said Nursi

 2. #2
  Müdakkik Üye KeKe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  the earth
  Yaş
  33
  Mesajlar
  941

  Standart

  Cenab-ı Allah,alimlere şefaat etme konusunda tam yetki vermemiştir, ama gerçek âlimse vesile kılmamız emredilmiştir.
  “Ya Rabbi ! Falancanın yüzü suyu hürmetine, onun hatırına bizi affet” gibi dua edebiliriz.
  “Ey Şeyh ! şefaat et” denirse yanlış olur. Kurtuluş ancak Allah’tandır. Allah’tan beklenir.

  velhasıl:

  Sizi bütün dualarında اَجْرِنَا * وَارْحَمْنَا * وَاحْفَظْنَا gibi bütün mütekellim-i maalgayr sigalarında bilâ-istisna dahil edip, kesretli cesedler ve bir tek ruh hükmünde şirket-i mâneviyemizin düsturlarıyle çalışan ve sizin sıkıntınız ile sizden ziyâde alâkadar olan ve şahs-ı mânevînizden himmet ve meded ve sebat ve metanet ve şefaat bekliyen

  Kardeşiniz
  Said Nursî

  DENİZLİ LÂHİKASI

  Ustad'ın bu sözünü açıklayınız?

  “Hüda meru şaş dike, kaş neke. Kaş dike, fahş neke. Fahş dike, purş neke. Purş dike, perişan neke. Perişan dike, müşevveş sergerdan neke.”

  Meali: "Allah, adamı şaşırtırsa, süründürmesin. Süründürürse, fahşetmesin. Fahşederse, dilenci vaziyetine getirmesin. Dilenci vaziyetine getirirse perişan etmesin. Perişan ederse, başıboş sergerdan etmesin.”

  Bediüzzaman Said Nursi

 3. #3
  Dost İslamtarihim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Mesajlar
  47

  Standart

  Kısaca Şefaat haktır.
  Ölene kadar ilim....

 4. #4
  Yasaklı Üye tur_kaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  131

  Standart

  peygamber, şeyh, veli vb. gelip kolundan tutup cennete götürdüğü bir anlayış,beleş bir anlayıştır,kuranı okuyanlar için, beş vakit namazda okuduğumuz fatiha suresi kuranın başına boşuna konmamıştır fatihadaki allahın sıfatları ve müminlerin duaları tevhidin temelini oluşturmaktadır, fatiha suresini tekrar tekrar okumalı ve düşünmelidir,insan...

 5. #5
  Ehil Üye aşk-ı ilahi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  Alıntı İslamtarihim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kısaca Şefaat haktır.
  Peki buna inanmayan bazı kardeşler bundan mahrum kalır mı?


  Ben artık Rabbime döndüm sakın bana gülme Leyla.

  Gerçek aşkı Onda buldum, sakın bana kızma Leyla.


 6. #6
  Gayyur Nebile - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  66

  Standart

  Resulün şefaatine muhtaç olmayan kimse yoktur..inşAllah şefaatine layık olan ümmetlerden oluruz..

  İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki:
  (Peygamberlerin sonuncusu gibi bir şefaatçi olmasaydı, bu ümmetin günahları kendilerini helak ederdi. Bu ümmetin günahları çok ise de, Allahü teâlânın af ve mağfireti de sonsuzdur. Allahü teâlâ, bu ümmete af ve mağfiretini o kadar saçacak ki, geçmiş ümmetlere böyle merhamet ettiği bilinmiyor. Doksandokuz rahmetini, sanki bu günahkâr ümmet için ayırmıştır.)

  (Her peygamberin, müstecab [kabul olan] bir duası vardır. Ben duamı, ümmetime şefaat etmek için ahirete sakladım.) [Buhari]

  Peki allahın rasulü kimlere şefaat edecek? Hadislerden yola çıkarak:


  (Günahı çok olanlara şefaat edeceğim.) [Hatib]

  (Nefslerine aldananlara şefaat edeceğim.) [Deylemi]

  (Kıyamette, kum sayısından daha çok kimseye şefaat ederim.) [Taberani]

  (Kıyamette “Ya Rabbi, zerre kadar imanı olanı Cennete koy!” diyeceğim. Hepsi şefaatimle Cennete girecek.) [Buhari]

  (Şefaatime inanmayan kimse, ona kavuşamaz.) [Şir’a]

  (Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.) [Tirmizi]

  Biz rasulü öyle sevelim,öyle analım ki hem onun ümmetine olan sevgisine layık olalım hemde şefaatine inşAllah..

  Konu için teşekkürler,allah razı olsun..
  Dua ile

 7. #7
  Müdakkik Üye !bR@h!M - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Orta dünya'da ayrıkvadi
  Mesajlar
  748

  Standart

  Onu(s.a.v.) kelimelerle anlatmak mümkün değil.Ama belki şu mısra hislerime manidar olur.

  Vasfından acizdir menek
  Bize şefaatin gerek
  Yolumuza ışık demek
  KAİNAT NURU EFENDİM
  Bana sen niçin şuna buna sataştın diyorlar farkında değilim.Karşımda müthiş bir yangın var,alevleri göklere yükseliyor içinde evladım yanıyor,imanım tutuşmuş yanıyor.O yangını söndürmeye,imanımı kurtarmaya koşuyorum.Yolda biri beni kösteklemek istemişte ayağım ona çarpmış,ne ehemmiyeti var?O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi?Dar düşünceler,dar görüşler...

  BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

 8. #8
  Müdakkik Üye nuRNK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  611

  Standart

  Alıntı KeKe Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Cenab-ı Allah,alimlere şefaat etme konusunda tam yetki vermemiştir, ama gerçek âlimse vesile kılmamız emredilmiştir.
  “Ya Rabbi ! Falancanın yüzü suyu hürmetine, onun hatırına bizi affet” gibi dua edebiliriz.
  “Ey Şeyh ! şefaat et” denirse yanlış olur. Kurtuluş ancak Allah’tandır. Allah’tan beklenir.

  velhasıl:

  Sizi bütün dualarında اَجْرِنَا * وَارْحَمْنَا * وَاحْفَظْنَا gibi bütün mütekellim-i maalgayr sigalarında bilâ-istisna dahil edip, kesretli cesedler ve bir tek ruh hükmünde şirket-i mâneviyemizin düsturlarıyle çalışan ve sizin sıkıntınız ile sizden ziyâde alâkadar olan ve şahs-ı mânevînizden himmet ve meded ve sebat ve metanet ve şefaat bekliyen

  Kardeşiniz
  Said Nursî

  DENİZLİ LÂHİKASI

  Ustad'ın bu sözünü açıklayınız?
  belki şefaat kelimesinden bahsediyorsun ağbey..çift tıkladığımızda affa vesile olan anlamı çıkıyor.acizane, en başta "şefaat konusunda tam yetki vermemiştir" yerine affetme konusunda yetki vermemiştir kullansak daha anlaşılır olabilir..

  Bir nokta-i kemale şitab üzre kâinat,

  Ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat.

  Kahriyyât 9. #9
  Vefakar Üye emaneten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  445

  Standart

  şefaat konusu benım de kafamı kurcalayan konulardandır.
  hala çözüm bulmuş da sayılmam ama şefaat tam olarak nedir?ben yukarıda anlatılanlardan şöyle bir manzara canlandırıyorum zihnimde:
  peygamberımızın ummetınden bır insanın günahları ağır basıyor Allah onun cehenneme atılmasını emir buyuruyor. tam bu sırada peygamberımız ona şefaat ediyor ve Allahın cehenneme gitmesını murad ettiği bir kul peygamberımızın sayesınde cennete gidiyor.

  yukarıdan anladıgım bu ama mümkün müdür bu?
  çünkü bu sahnede haşa sanki peygamberımız Allahtan daha yüceymiş gibi durmuyor mu?
  bilemiyorum karışık bir konu varsa bu sorumu güzelce açıklayabilecek biri
  duacı olacağım kendisine.

  ne attan düşmedik yiğit ne de

  sürçmedik at vardır...


 10. #10
  Müdakkik Üye nuRNK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  611

  Standart

  Alıntı emaneten Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  şefaat konusu benım de kafamı kurcalayan konulardandır.
  hala çözüm bulmuş da sayılmam ama şefaat tam olarak nedir?ben yukarıda anlatılanlardan şöyle bir manzara canlandırıyorum zihnimde:
  peygamberımızın ummetınden bır insanın günahları ağır basıyor Allah onun cehenneme atılmasını emir buyuruyor. tam bu sırada peygamberımız ona şefaat ediyor ve Allahın cehenneme gitmesını murad ettiği bir kul peygamberımızın sayesınde cennete gidiyor.

  yukarıdan anladıgım bu ama mümkün müdür bu?
  çünkü bu sahnede haşa sanki peygamberımız Allahtan daha yüceymiş gibi durmuyor mu?
  bilemiyorum karışık bir konu varsa bu sorumu güzelce açıklayabilecek biri
  duacı olacağım kendisine.
  ağbeyler yardımcı olacaktır İNŞ.
  belki konuyla alakası yoktur
  bigün okulda dolaşıoduk bi Hemşeriyle..Müdür bana niye çalışmıyosun demek için çağırdı (deneme sonuçları gelmişti sanırım) ...Hemşerim de maşaAllah dersleri süper...
  O'nunla geziodum diye O'nun hatrına bana da bişi demedi şükür
  Müdürün okulda olduğu günler hep Hemşehrimle dolaştım ama Müdür, Müdür Hemşerim de Hemşerim..

  Bir nokta-i kemale şitab üzre kâinat,

  Ol noktaya teveccüh ile yükselir hayat.

  Kahriyyât+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şefaat Haktır
  By ASHAB-I BEDR in forum Program İndirme
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.11.11, 22:08
 2. Cocukların Şefaat Etmelerı Nasıl Olacaktır?
  By yakaza in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.01.10, 18:50
 3. Şefaat Haktır
  By nesl_hn in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 05.02.09, 04:32
 4. Besmele ve Şefaat
  By ayseguL in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.07.08, 20:37
 5. Şefaat Ya Resulallah!
  By nurlu dağ in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.12.06, 00:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0