BİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM

Medine-i Münevvere'de Türbe-i Şerif Hatibi Şeyh Ahmet Diyor ki:

"Vallahülazim bu vasiyetnamede zerre Yalan yoktur."Bir cuma gecesi namazımı eda edip uyumaya varmıştım.Harem-i Şerif tarafından;"Ya Şayh Ahmet" diye bana bir nida geldi.

"Lebbeyk Ya Rasullallah " deyip Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in şahsını gördüm.

Rasullallah (s.a.v) efendimiz şöyle devam etti:

Ya Şeyh Ahmet!... Allah-ü Teala huzurunda yüzüm kalmadı.Sana haber veriyorum ki,

geçen cumadan bu cumaya 16.000 kişi öldü.İçlerinden bir tek Müslüman çıkmadı.

Gelenlerin amel defterlerini kara ve sol elinde gördüm.Ya Şeyh Ahmet!... EVvela
ana ve babalarına asi oldular ve zekatlarını men ettiler.Hacı olup haram yemeyi
adet ettiler.Herkes nefsinden başka birşey düşünmedi.Yüzlerinde haya kalmadı ,
Dünya malı ile nasip olan tartılarına hıyanet etmeyi adet ettiler.Ya Şeyh Ahmet!..

Benim ümmetlerime haber eyle "Yaptıkları günahlardan tevbe ve istiğraf etsinler,

namaz kılsınlar,zekat vermesini adet edinsinler."Ya Şeyh Ahmet!!!... Ümmetlerime haber

eyle,"Kıyamet alametleri zuhur ediyor.Hak Teala'ya asi olmasınlar.Çok yakın bir zamanda,

3 gece güneş tutulacak.3 günden sonra mağribten doğup,maşrıka batacak.Kuran-ı Kerim

insanların gözüne gözükmeyecektir.Ümmetime söyle günahlarına tövbe etsinler.

Yakın bir zamanda İsa (a.s)'nın inmesi zuhur edecek."Ya Şeyh Ahmet!...

Ümmetlerime haber eyle,"

Kudret kalemiyle her kim bu vasiyetnameyi bir köyden bir köye,
bir kazadan bir kazaya,bir ilden bir ile,bir devletten bir devlete gönderirse
Huzur-u Mahşerde günahları affedilir.Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)'yı Şahsı ile görmüş olur.

Kim vasiyetnameyi işitip de yazmazsa,bir köye veya bir başka yere göndermezse,yüzü kara ola.

Türbe-i Şerif'in Hatibi Şeyh Ahmet 3 defa yemin edip,"Vallahülazim bu vasiyetnamede yanlış bir
bilgi verirsem, bu dünyadan öbür dünyaya imansız gideyim" dedi.15 günde Medine Münevvere'de
yazılmış olup "TÜM MÜSLÜMANLARA" gönderilmiştir.