Hz. Muhammed (sav)'in H.1, M.622 yılında Mescid-i Nebevi'yi inşaasından sonra yapılan imar ve genişletme çalışmaları.Ma'as-selam.
Not: Açıklamaları daha sonra ekleyeceğim.