Allah Resulünün "devemi bağlayayım mı, tevekkül mü edeyim?" diye soran bedeviye verdiği "bağla ve tevekkül et!" cevabı, tedbir ve takdir arası iş ölçüsünde tek... Hazret-i Ebu Bekr'in, Mîraç mucizesine karşı çıkanlara "O söylediyse doğrudur!" mukabelesi, Peygambere bağlanmakta biricik... Hazret-i Ömer'in "Allah'ın takdirinden mi kaçıyorsun?" diye haykıranlara "Allah'ın takdirinden kazasına sığınmaya gidiyorum!" sözü kaderi anlatmakta en üstün... Hazret-i Osman'ın Ebuzer Hazretlerine "Ben Allah'ın Resulünden görmediğimi yapmam!" karşılığı, sadakatte usûl temeli!..

Esasların esası İslâmda, usûllerin usûlüne kadar ne noksan ki?..

ALINTI..