Uyan?n, kalk?n yataklar?n?zdan bir gece
Aralay?n odan?z?n penceresini birazc?k
Ve kapat?p gözlerinizi derin bir nefes çekin içinize
Ard?ndan bulunduğunuz yerden Medineyi hayal edin, akl?n?za orada ilk gelen yeri
Görüyor musunuz? Ne kadar güzel
Görüyor musunuz? Bak?n işte Yeşil Kubbe
Salâvatlardan Efendimize sunal?m bir bukle Ya RasulAllah, esselamu aleyke"
Evet, hissediyor musunuz?
Size diyorum bak?n buralara kadar geldi
Evet, çekin içinize çekebildiğiniz kadar
Ciğerleriniz parçalans?n bu çekişle
Kalbler ritmini durdurur bir an bu demde
Evet, hissedebiliyor musunuz?
Kokusunu alabiliyor musunuz gül şehrinin?
O yeşil kubbenin alt?ndan geliyor

Ondan geliyor, gül kokuyor
Ald?ysan?z bu kokuyu size bir şey diyeyim mi?
O geliyor, Gül geliyor..
Saç?n?n bir teline binler can feda, O canlara da yine canlar feda
Sultan-? Rusul, dualar? kabul, şefaati makbul, O gül, O nurlu Gül
Gül yanaklar?n? tebessüm ederek geliyor..
Ne kadar da güzel değil mi?
Tam yerinde bir boy
Saçlar hafif dalgal?, denizde bir koy
Yüzü, Hasan ve Hüseyin efendilerimizin öptüğü o gül yüzü
Hafifçe yuvarlak ve gül edal? k?rm?z?
Gözlerini gördünüz mü? Ne kadar güzel
Bedenine bak?n ne kadar da heybetli
Keşke saçlar?m?z?n aras?nda gezdirse O dolgunca ellerini
Bak?n,bak?n nas?lda yürüyor tevazu dolu ve öne meyilli
Bak?n,Allah aşk?na bak?n ama onun gibi baş?n?z? değil çevirin tüm bedeninizi
Keşke bir sahabisi gibi, dolaş?rken aram?zda öpebilsek biz de s?rt?ndaki Mühr-ü Nebeviyi
Hiç değilse öpebilsek bari her zaman gözyaşlar?yla dolu o pâk ellerini
Evet, art?k görebiliyor muyuz
Geçerken yan?m?zdan, hissedebiliyor muyuz kokusunu?
Diyebiliyor muyuz? Hoş geldin Ey ALLAHI n sevgili dostu
Buyur ne olursun bize de buyur
Ummanlar? bar?nd?ran sinenle bizleri de doyur
?nsanlara yumuşakl?ğ?nda ve onlarla geçiminde yok kusur
Duymasa sesini kalb p?narlar?m?z kurur
Burada Seni sevenlere yak?nl?ğ?n? duyur
Ve bizlere de şöyle demeyi nasip buyur:
Ne O'NUN öncesinde
Ne de O'NDAN sonra
O'NUN bir benzerini görmedim
ALLAH'IN Salat ve Selam? O'NUN üzerine olsun!...

-al?nt?-