+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Hz.Muhammed (s.a.v) Efendimizin Mucizeleri ve Faziletleri

 1. #1
  Dost cuneyd_kul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  8

  Standart Hz.Muhammed (s.a.v) Efendimizin Mucizeleri ve Faziletleri

  Selamûn Aleykûm Müslüman Kardeşlerim.

  Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin birçok fazileti ve mucizesi vardır.
  1.Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed alehisselamın ruhu yaratılmıştır.
  2.Allahu teala onun ismini Arşa ,Cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır.
  3.Hindistanda yetişen gülün yapraklarında (La ilahe illallah muhammedün resulullah)yazılıdır.
  4.Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ tarafında Allah ,sol tarafında Muhammed "sallallahü teala ayhi ve sellem" yazılı olarak görülmüştür.Bunlara benzeyen olaylar çoktur.1975 yılında Londrada yazılmış olan "Balıkların tarihi" adlı kitabın ikiyüzüncü sahifesinde ,kuyruğunda Kuran-ı Kerim harfleri ile (Şanullah) yazılı balığın resmi mevcudtur.Verilen bilgide kuyruğun diğer tarafında (lailahe illallah) yazılı olduğu tespit edilmiştir.Bunun misalleri pek çoktur.
  5.Muhammed aleyhisselamın adını söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır.
  6.Meleklerin adem aleyhisselama secde etmelerinin emirolunması alnında Muhammed aleyhisselamın nuru bulunduğu için idi.
  7.Tevratta ilcilde Zeburda Muhammed alayhisselam , dört halifesi, eshabı ve ümmetinden bazı kişileri güzel sıfatlarla bildirmiş ve medh olunmuşlardır.Allahü teala kendinin Mahmud ismindan Muhammed kelimesini çıkararak Habibine isim koymuştur.Allahü teala kendi isimlerinden Rauf ve Rahim isimlerini Muhammed aleyhisselama vermiştir.
  8.Dünyaya gelince şeytanlar, göğe çıkamaz ve meleklerden haber alamaz oldular.
  9.Dünyaya geldiği zaman yeryüzündeki bütün putlar tapınılan heykeller yüzüstü devrildiler.
  10.Muhammed alehisselamın Beşikte iken beşiğini melekler salladı.Beşikte iken konuşmaya başladı.
  11.Çocuk iken açıklarda gezerken başının üzerinde bir bulut ona gölgelik yapardı.Bu durum peygamberliği verilene kadar devam etti.
  12.Üç yaşıda iken,kırk yaşıdayken ve elliiki yaşında miraca götürülürken melekler tarafından göğsü yarıldı.Cennetten getirilen kab içinde kalbi cennet suyu ile yıkandı.
  13.Ebu Hüreyre diyor ki resulullaha bir kaç hurma getirdim.Bunlara bereket verilmesi için düa etmesini söyledim.Bereketli olmaları için dua buyurdu ve,"Bunları al,kabına koy.Ondan almak istediğin zaman elinle içinden al.Onları kabtan boşaltıp saçma" buyurdu.Hurmaların bulnduğu çantayı gece gündüz yanımdan ayırmayıp Osman radıyallahü anh zamanına kadar hep yedim.Yanımdakilere de yedirdim ve avuç doluları sadaka verdim.Osman radıyallhü anh şehid olduğu gün zaman çantam zayi oldu.
  14.Elini içine koyduğu kabdan sular taşırır ,bazı savaşlarda sahabeleri ve hayvanları susuzluktan Allahın izni ile kurtarırdı.Bir defasında Tebük Seferinde su dolu bir kaba mübarek elini koyarak yetmişbin müslümanın ve hayvanların su ihtiyacını karşıladı.
  15.Hayber savaşıda önüne zehirlenmiş koyun kebabı koyduklarında (Koyundan Ya Resulullah beni yeme ben zehirliyim) sesi işitildi.
  16.Rasulullah, Bir gün elinde put bulunan kimseye (Put bana konuşursa iman edermisin?) dedi.Adam "Ben buna elli senedir ibadet ediyorum.Bana hiçbirşey söylemedi.Sana nasıl söyler?" dedi .Muhammed aleyhisselam "Ey Put ben kimim" deyince Sen Allahın Peygamberisin sesi işitildi.Putun sahibi Allahın izni ile iman etti.
  17.İnsanlarda bulunabilecek bütün iyi huların (şefkat,Merhamet,cömertlik,haya,tavazu,sadakat v.b.) hepsi Ona ihsan olundu.
  18.Şefkati çoktu.Hayvanlara su verir.Su kabını eliyle tutarak doymalarını beklerdi.Bindiği atın yüzünü ve gözünü silerdi.
  19.Kendisini kimseden üstün tutmazdı.Kendisini her çağırana "efendim" diyerek cevap verirdi.Yolda karşılaştığı müslümanlara önce kendisi selam verirdi.Hayası çoktu konuştuğu kimsenin yüzüne bakmaya utanırdı.Misafirlerine hizmet eder."Bir kavmin efendisi, en üstünü, kavmine hizmet edendir." buyururdu.Kahkağa ile güldüğü hiç görülmedi.Sessizce Tebessüm ederdi.
  20.Çok cömert idi.Yüzlerce Deve ve koyunlar bağışlar kendisine az şey bırakırdı.Nice katı kalpliler bu ihsanını görüp imana gelmişlerdir.Kendisinden bir şey istendiğinde yok dediği işitilmemiştir.İstenilen şey Varsa verir, yoksa sükût ederdi.
  21.Bir gün kendisinden mucize isteyenlere karşı uzaktaki bir ağacı çağırdı.Ağaç köklerini sürerek gelip selam veridi,(Eş hedü en lailahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resüluh) dedi.Sonra ağaç tekrar yerine gidip dikildi.
  22.Önünden gördüğü gibi arkasındanda görürdü.Aydınlıkta gördüğü gibi karanlıktada görürdü.(Peygamberimizin Kalbine gelen vahiy yoluyla görürdü.)
  23.Gözleri uyurken mübarek kalbi uyanık olurdu.Diğer peygamberlerimizde böyle idi.
  24.Ömründe hiç esnemedi.Diğer peygamberlerimizde böyle idi.
  25.Teri gül gibi güzel kokardı.Orta boylu olduğu halde uzun kimselerin yanında iken onlardan yüksek görünürdü.
  26.Güneş ve Ay ışığında yürürken gölgesi yere düşmezdi.
  27.Kendisine sivrisinek böcek gibi canlılar konmazdı.
  28.Taş üstüne basınca taşta mübarek ayağının izi kalırdı.Kum üzerinde yürürken hiç iz yapmazdı.
  29.Büyük bir mucizeside miraca götürülmesidir.Burak adındaki cennet atıyla Mekkeden kudüse götürüldü.Oradan göklere ve Arşa götürüldü.Kendisine Cennet ve Cehennem gösterildi.Peygamberleri ziyaret etti.Allah (c.c) ı bizzat gözleriyle gördü.5 vakit namaz Miraç`ta farz kılındı.
  30.Peygamberimize bir defa salat ve selam okumaları ümmetine farz oldu.Meleklerde ona salat ve selam etmektedirler.
  31.İnsanlar ve melekler içinde en çok ilim ona verildi.Aklı bütün insanların aklından çoktur.
  32.Kelme-i Şehadette ezanda, ikamette, namazdaki teşehhüdde,bir çok duada bazı ibadetlerde ve hutbelerde,kabirde, mahşerde Cennetlerde ve mahlukun lisanında Allah-ü Teala Onun ismini kendi isminin yanına koymuştur.
  33.Üstünlüklerin en üstünü Habibullah olmasıdır.Allahü Tealanın ençok sevdiği dostudur.Onu herkesten her melekten daha çok sevmiştir.Allahü teala Hadis-i Şerifte "İbrahimi Halil yaptım ise,seni kendime Habib yaptım" buyurmuştur.
  34.Muhammed Alyhisselam Masum idi .Bilerek veya bilmeyerek kırk yaşından evvel ve sonrada günah işlememiştir.Çirkin hiçbir haraketi görülmemiştir.
  35.Hadisi kuside "Sen olmasaydın hiç bir şey yaratmazdım buyuruldu."
  36.Rütbeyi,saltanatı istememiş,Peygamberliği fakirliği dilemiştir.Bir Sabah Cebrail aleyhisselam ile konuşurken "Bu gece evimizde yiyecek lokmamız yoktu" buyurdu.O anda İsrafil aleyhisselam gelip (Allahü Teala söylediğini işitti ve beni gönderdi.İstersen her elini sürdüğün taş altın olsun, gümüş olsun, zümrüt olsun.İstersen melek olarak Peygamberlik yap) dedi.Resulullah üç defa "Kul olarak peygamberlik yapmak istiyorum" dedi.
  37.Başka peygamberler belli bir zamanda belli bir memleketde peygamberlik yaptı.Muhammed aleyhisselam ise yer yüzündeki herkese Peygamber olarak gönderilmiştir.
  38.Allahü teala Muhammed alyhisselamın razı olmasını istemiştir.Allahü teala, o razı luncaya kadar istediğini verecektir.Bu husus Duha Suresinde bildirilmiştir.Resulullah bu vahiy indiğinde Cebraile bakarak "Ümmetimden birinin Cehennemde kalmasına razı olmam." buyurdu.
  39.Gece, gündüz yalnız iken evde iken harbde iken gülerken ağlarken mübarek kalbi hep Allahü teala ile idi.
  40.Onu sevmek herkese farzdır.Ehli Beyt-i sevmek herkese vaciptir.Eshabının hepsini sevmek vaciptir.
  41.Altı yerde şefaat edecekti.Birincisi (Makam-ı Mahmud) denilen şefaatı ile bütün insanları "mahşerde beklemek" azabından kurtaracaktır.İkinci Şefaatı ile de çok kimseyi hesapsız cennete sokacaktır.Üçüncüsü azap çekmesi lazım olan müminleri azaptan kurtaracaktır.Dördüncüsü günahı çok olan mümünleri Cehennemden çıkaracaktır.Beşincisi sevabı günahı müsavi olup (A`raf) denilen yerde bekleyenlerin Cennete girmelerine şefaat edecektir.Altıncısı Cennette olanların derecelerinin yükselmesine şefaat edecektir.Şefaat ile azaptan kurtardığı yetmişbin kimsenin her birinin şefaatleri ile de yetmişer bin kişi hesapsız cennete gireceklerdir.
  42.Resulullah sallallhü aleyhi ve sellemin Cenette bulunduğu makamın adı "Vesîle" dir.Burası Cennetin en yüksek derecesidir.Cennette bulunan herkese birer dalı yetişecek olan (Sidrt-ül Müntena) ağacının kökü oradadır.Cennettekilere her nimet, bu dallardan gelecektir.
  43.Muhammed Aleyhisselamın ümmetinin sayısı diğer peygamberlerin ümmetlerinin toplamından daha çoktur.Cennete girecek ümmetlerin üçte ikisinin Muhammed aleyhiselamın ümmetinden olacağı hadis-i şeriflerde bildirilmektedir.

 2. #2
  Vefakar Üye VbDeSTabe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2005
  Bulunduğu yer
  Diyarbakır
  Yaş
  32
  Mesajlar
  371

  Standart

  Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed alehisselam?n ruhu yarat?lm?şt?r.

  bu onun allah kat?nda ne kadar degerli oldugunu kan?tl?yor.. allah onun hatr?na bize merhamet etsin.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hz.Muhammed'in(asm) mucizeleri.
  By fanidünya... in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 13.10.14, 20:42
 2. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mucizeleri
  By ebu_zer in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 06.12.08, 15:20
 3. Hz.Muhammed (s.a.v) Efendimizin Mucizeleri Ve Faziletleri
  By cuneyd_kul in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.08.08, 09:14
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.06.08, 21:03
 5. Hz.Muhammed (s.a.v) Efendimizin Bazı Mucizeleri
  By cuneyd_kul in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.06.07, 19:12

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0