+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Seni Tanıyamadık Efendim

 1. #1
  Pürheves Firdevsi-ala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ne farkeder (nasılsa dünya sürgünü )
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart Seni Tanıyamadık Efendim


  İnsanlardan bir çekirdek var ki, Cenâb-ı Hak şecere-i hilkati o çekirdekten inbat etmiştir. O çekirdek de ancak ve ancak bütün ehl-i kemâlin ve belki nev'-i beşerin nısfının ittifakıyla efdal-ül halk, seyyid-ül enâm (herkesin efendisi) Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dır.


  Evet Allah, kâinatı O’nun için yaratmıştır. Kâinat, Allah’ı anlatan bir kitapsa -ki, öyledir- bu kitabın tercümanı Hz. Muhammed (s.a.s)’dir. O olmasaydı, kâinat kitabı okunamayan, anlaşılamayan bir sır olarak kalacaktı. Dolayısıyla onun içinde yaşayacak ama, onunla Allah’ı tanıyamayacak ve O’na ulaşamayacaktık.


  Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammedî (sallallâhu aleyhi ve sellem) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o âlem-i kebir, bir şecere tahayyül edilirse, Nur-ı Muhammedî hem çekirdeği, hem semeresi olur. Eğer dünya mücessem bir zîhayat farz edilirse, o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur. Eğer pek güzel şaşaalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, Nur-ı Muhammedî onun andelîbi olur. Eğer pek büyük bir saray farz edilirse, Nur-ı Muhammedî o Sultan-ı Ezelî'nin makarr-ı saltanat (saltanat merkezi) ve haşmeti ve tecelliyat-ı cemaliyesiyle âsâr-ı san'atını hâvi olan o yüksek saraya nâzır ve münadi ve teşrifatçı olur. Bütün insanları davet ediyor. O sarayda bulunan bütün antika san'atları, hârikaları ve mucizeleri tarif ediyor. Halkı o saray sahibine, sâniine iman etmek üzere câzibedar, hayret-efza davet ediyor.


  O, kâinatın İlle-i Gâiyesidir.. ve hadîs diye meşhur olmuş bir sözde O şöyle anlatılmıştır: "Eğer sen olmasaydın varlığı yaratmayacaktım." Evet, mânâsı anlaşılmayan bir kitabın yazılması abestir. Allah (celle celâluhu) ise abesten münezzehtir. Dolayısıyla, zaman ve mekanın Efendisi gibi gür sesli bir dellâl ister ki, kâinatın mânâsını anlatsın. Yine O'nun gibi bir şârih, bir mübelliğ bulunması lâzımdır ki şu uçsuz bucaksız semâ, içindeki ay-güneş-yıldız ve bütün varlık emrine verilmiş olan insan, nereden gelir, nereye gider, neye namzettir.. izah ve ilân etsin ve varlığın perde arkasını ruhlara duyursun. Öyle ise O olmasaydı, kâinat da insan da mânâsız olurdu...


  Evet, evet, evet! Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (a.s.m.) nuru çıksa, gitse, kâinat vefat edecek. Eğer Kur'ân gitse, kâinat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak.


  Gel Vur Mızrabını da Kalbimi Söylet! Vur Ruhuma Nağmelerini Dinlet! Ve Gönlüme Geleceğini Vadet! Vadet ki Kalmadı Dizimde Derman. ...

 2. #2
  Pürheves Firdevsi-ala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ne farkeder (nasılsa dünya sürgünü )
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart

  SULTANIM EFENDİM

  Seni tanıyamadık efendim! Melekler, felekler, semekler senin aşkınla
  sermestken biz gaflete daldık. Yıldızların aşkıyla yanmasını anlayamadık.
  Gül, senden utanmış yüzü kızarmıştı. Bizler onu da unuttuk.
  Nergis, sana hayranlığından boynunu bükmüştü. Çiğdem, yine senin için
  sararıp soldu. Biz ise seni anlamamada inat ettik.

  Gel Vur Mızrabını da Kalbimi Söylet! Vur Ruhuma Nağmelerini Dinlet! Ve Gönlüme Geleceğini Vadet! Vadet ki Kalmadı Dizimde Derman. ...

 3. #3
  Pürheves Firdevsi-ala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ne farkeder (nasılsa dünya sürgünü )
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart

  Tar?k, senin bayrağ?n? deryalar ötesinde dalgaland?rmak istedi. Ukbe bin
  Nafi senin hat?r?n için gemileri yakt?.
  Biz de senin kudsi sancağ?nla yaralar?m?z? sard?k.
  Bir Selâhaddin, Kudüs semâlar?n? senin isminle şenlendirdi. Ard?ndan bir
  Yavuz adam, kendini senin beldene hadim olmaya adad?.
  Yine diğer bir büyük insan, Konstantin'e şafakla birlikte
  insanl?ğ?,Müslümanl?ğ? taş?d?.
  Buğün eğer kollar?m?z k?r?l?yor, baş?m?zda süngüler parl?yors, sana lây?k
  olmad?ğ?m?zdand?r.


  Gel Vur Mızrabını da Kalbimi Söylet! Vur Ruhuma Nağmelerini Dinlet! Ve Gönlüme Geleceğini Vadet! Vadet ki Kalmadı Dizimde Derman. ...

 4. #4
  Pürheves Firdevsi-ala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ne farkeder (nasılsa dünya sürgünü )
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart

  Yüzümüz yok senin şefaatini istemeye. Ama sen ümmetini çok seversin.
  "Ümmeti, ümmeti!" dedin hep. Ne olur, ya Resûlallah bize imdat et! Senin
  ad?n? hecelemeye çal?şan evlatlar?m?z hat?r?na!
  Biz ancak senin bir sevdal?nla birlikte inliyoruz.
  "Ruhum sana, varl?k sana hayrand?r efendim!"
  Bir ben değil, âlem sana kurband?r efendim

  Gel Vur Mızrabını da Kalbimi Söylet! Vur Ruhuma Nağmelerini Dinlet! Ve Gönlüme Geleceğini Vadet! Vadet ki Kalmadı Dizimde Derman. ...

 5. #5
  Pürheves Firdevsi-ala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ne farkeder (nasılsa dünya sürgünü )
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart

  ..............
  K?tmirinim ey Şah-? resûl kovma kap?ndan,
  Asilere lütfun yüce fermand?r efendim!"
  Ya Resûlallah, biz sana hakiki ümmet olamad?k; sen bu günahkârlar
  topluluğunu bağ?şla. Ama şunu biliyoruz: Seni hoşnut etmeden Rabbimizi raz?
  edemeyiz.

  Gel Vur Mızrabını da Kalbimi Söylet! Vur Ruhuma Nağmelerini Dinlet! Ve Gönlüme Geleceğini Vadet! Vadet ki Kalmadı Dizimde Derman. ...

 6. #6
  Pürheves Firdevsi-ala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ne farkeder (nasılsa dünya sürgünü )
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart

  Seni tarif ve tasvif etmeye ne kalemimiz, nede dilimiz kifayet eder. Lakin,
  yine bir karasevdal?n?n m?sralar?na tak?l?yor gözümüz:
  "Araya araya bulsam izini,
  ?zinin tozuna sürsem yüzümü,
  Hak nasip eylese görsem yüzünü,
  Ya Muhammed can?m arzular seni.
  Bir mübarek sefer olsa da gitsem,
  Kâbe yollar?nda kumlara batsam,
  Hûb cemâlin bir kez düşte seyretsem,
  Yâ Muhammed can?m arzular seni!"

  Gel Vur Mızrabını da Kalbimi Söylet! Vur Ruhuma Nağmelerini Dinlet! Ve Gönlüme Geleceğini Vadet! Vadet ki Kalmadı Dizimde Derman. ...

 7. #7
  Pürheves Firdevsi-ala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ne farkeder (nasılsa dünya sürgünü )
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart

  Ey ALLAH'?n habibi; kalemimiz yorgun, yüzümüz k?zarm?ş olarak huzurundan
  ayr?l?yoruz. Sen bizi affet, affet!...
  Seni tan?yamad?k efendim! Melekler, felekler, semekler senin aşk?nla
  sermestken biz gaflete dald?k. Y?ld?zlar?n aşk?yla yanmas?n? anlayamad?k.
  Gül, senden utanm?ş yüzü k?zarm?şt?. Bizler onu da unuttuk.
  Nergis, sana hayranl?ğ?ndan boynunu bükmüştü. Çiğdem, yine senin için
  sarar?p soldu. Biz ise seni anlamamada inat ettik.
  Tar?k, senin bayrağ?n? deryalar ötesinde dalgaland?rmak istedi. Ukbe bin
  Nafi senin hat?r?n için gemileri yakt?.
  Biz de senin kudsi sancağ?nla yaralar?m?z? sard?k.
  Bir Selâhaddin, Kudüs semâlar?n? senin isminle şenlendirdi. Ard?ndan bir
  Yavuz adam, kendini senin beldene hadim olmaya adad?.
  Yine diğer bir büyük insan, Konstantin'e şafakla birlikte
  insanl?ğ?,Müslümanl?ğ? taş?d?.

  Gel Vur Mızrabını da Kalbimi Söylet! Vur Ruhuma Nağmelerini Dinlet! Ve Gönlüme Geleceğini Vadet! Vadet ki Kalmadı Dizimde Derman. ...

 8. #8
  Ehil Üye Fehim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1.866

  Standart

  Allah raz? olsun...

 9. #9
  Pürheves Firdevsi-ala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ne farkeder (nasılsa dünya sürgünü )
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart

  Buğün eğer kollarımız kırılıyor, başımızda süngüler parlıyors, sana lâyık
  olmadığımızdandır.
  Yüzümüz yok senin şefaatini istemeye. Ama sen ümmetini çok seversin.
  "Ümmeti, ümmeti!" dedin hep. Ne olur, ya Resûlallah bize imdat et! Senin
  adını hecelemeye çalışan evlatlarımız hatırına!
  Biz ancak senin bir sevdalınla birlikte inliyoruz.
  "Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim!"
  Bir ben değil, âlem sana kurbandır efendim.
  ..............

  Gel Vur Mızrabını da Kalbimi Söylet! Vur Ruhuma Nağmelerini Dinlet! Ve Gönlüme Geleceğini Vadet! Vadet ki Kalmadı Dizimde Derman. ...

 10. #10
  Pürheves Firdevsi-ala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  ne farkeder (nasılsa dünya sürgünü )
  Yaş
  34
  Mesajlar
  153

  Standart

  K?tmirinim ey Şah-? resûl kovma kap?ndan,
  Asilere lütfun yüce fermand?r efendim!"
  Ya Resûlallah, biz sana hakiki ümmet olamad?k; sen bu günahkârlar
  topluluğunu bağ?şla. Ama şunu biliyoruz: Seni hoşnut etmeden Rabbimizi raz?
  edemeyiz.
  Seni tarif ve tasvif etmeye ne kalemimiz, nede dilimiz kifayet eder. Lakin,
  yine bir karasevdal?n?n m?sralar?na tak?l?yor gözümüz:
  "Araya araya bulsam izini,
  ?zinin tozuna sürsem yüzümü,
  Hak nasip eylese görsem yüzünü,
  Ya Muhammed can?m arzular seni.
  Bir mübarek sefer olsa da gitsem,
  Kâbe yollar?nda kumlara batsam,
  Hûb cemâlin bir kez düşte seyretsem,
  Yâ Muhammed can?m arzular seni!"

  Ey ALLAH'?n habibi; kalemimiz yorgun, yüzümüz k?zarm?ş olarak huzurundan
  ayr?l?yoruz. Sen bizi affet, affet!...

  Gel Vur Mızrabını da Kalbimi Söylet! Vur Ruhuma Nağmelerini Dinlet! Ve Gönlüme Geleceğini Vadet! Vadet ki Kalmadı Dizimde Derman. ...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Efendim!... Sensiz Çağ Üşüyor Efendim...
  By Beste-i Rana in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 09.05.09, 10:13
 2. Seni Hakkıyla Tanıyamadık
  By Muntesip in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.10.08, 18:43
 3. Rıfat Araz - Seni Andım Efendim...
  By Uraldan in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.06.08, 07:55
 4. Fani Dünyanın Sevgisinden Uzak Sevgiyle Seni Seviyoruz Efendim
  By yedi beyza in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 14.11.07, 18:52
 5. Seni Özledik Efendim...
  By zulmeteveda in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 30.03.07, 15:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0