Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı göremedik,O'ndan çok sonra geldik.

Ama bir de O Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif buyurmadan çok az
önce Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselamın geleceğini bilip te görmeye ömrü yetmeyenlerin hali bana çok hüzünlü gelir.Onlardan birkaçını yazmak istiyorum;


*Ebu Kerbi : Yemen meliki olan bu zat,Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam
geleceğine inanınca melikliği bırakıp Medine'ye gitti ve orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bir ev yaptırdı.Son Nebi'ye adeta aşık olmuştu.Bir şiirinde şöyle diyordu:

Ben Ahmed diye birisini biliyorum ki O,
Allah tarafından yönlendirilen bir Resul ve yaratılmışların en şereflisidir.
Şayet ömrün,O'nun ömrüne yetişirse,O'na en sadık bir vezir ve amcaoğlu olacağım.
Bugün ben kılıcımla ,O'nun düşmanlarına savaş ilan etmiş bulunuyorum ki,
Böylelikle O'nun sinesinde meydana gelebilecek sıkıntıları şimdiden bertaraf etmiş olayım. Taberi,Tarih 1:427-429

*İbn Heyyeban: Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam geleceğini ve yahudilerin O'nu kabul etmeyeceğini biliyordu.Yahudi topluluğuna şöyle seslenmişti:

- O halde,O'nun önüne geçmeyin ey yahudi topluluğu,Çünkü O,cihadla memurdur ve kendisine muhalefet edenleri esaret altına almak üzere gönderilecektir.Sakın bu sizi O'na tabi olmaktan men etmesin.

Bunları söyledi ve beklediği Nebi'yi göremeden yoluna gitti.Artık Medine'de İbni Heyyeban'ın kulaklara küpe sözleri kalmıştı.
(Beyhaki,Sünen 9 /114)


*Zeyd Bin Amr : Hz.Ömer'in amcası,Aşere-i Mübeşşereden Sad bin Zey'din babasıdır.Mekke'den kalkıp Hz.İbrahim'in dinini öğrenmek için arayışlarda bulunuyor.Her defasında aldığı cevap aradığının geldiği yerde olduğu.Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam mübarek şemailini bildirir ve O'na Aleyhisselatü Vesselam selam söyler.Amir İbni Rebia şöyle anlatır:

Gün geldi ben de Müslüman oldum ve gelip Allah Resulü'ne Zeyd'in dediklerini bir ibr anlattım.Selamını söyleyince toparlandı ve Zeyd'in selamını aldı.Ardından da, "Kıyamet günüde tek başına bir ümmet" dediği Zeyd için şöyle buyurdu:

- Ben Zeyd'i cennette eteklerini sürüye sürüye yürürken gördüm.
(Suyuti,Hasaisul-Kübra,1/43)

*Kuss İbn Saide :Ukaz panayırında Efendimiz'in de bulunduğu bir topluluğa kızıl devesinin üstünden şöyle sesleniyor:

- Ey İnsanlar !
Hepiniz biraraya gelin.
Giden herkes gitmiştir...Her gelecek te mutlaka gelecektir.
Karanlık gece...
Burç burç gökyüzü...
Dalga dalga deniz...
Göz alıcı yıldızlar...
Kameti bala yüce dağlar...
Akıp giden nehirler...
Hiç şüphe yok ki semada yeni bir haber var
Şüphesiz,yerde de ibretlik olaylar
...
Evet,evet...
Olup bitenlerde,gelip geçenlerde bize ibret alacak çok şey var...
Ölüm bir ırmak...
Girecek yeri çok ama akacak yeri yok...
Büyük küçük,hep göçüp gidiyoruz.
Herkese olan size ve bana da olacaktır.

Gerçekten de ölüm beklediği Nebi'yi göremeden O'nu da kuşatacak ve O'nun için vuslat başka bahara kalacaktır.Ancak be büyük bir tevafuktur ki O'nun Ukaz panayırında hutbesini dinleyenler arasında,gelmesini beklediği son Nebi de vardı ve yıllar sonra O'nu tanıyanlar Allah Resulü'nü Aleyhisselatü Vesselam ziyarete geldiklerinde konu Kuss İbn Saide'den açılacak ve O'nun o gün anlattıklarıyla hatıralar hep beraber yeniden tazelenecekti.
(Halebi,Sire,1/318-321)


Rabbim Onları ve bizleri ebedi yurdumuzda günahlarımıza kusurlarımıza bakmadan,
adaletiyle değil rahmet ve merhametiyle muamelede bulunarak kavuştursun.Amin