+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Ümmi Peygamber...

 1. #1
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart Ümmi Peygamber...

  Forumda konulara göz atarken, baz? forum üyelerinin, Peygamber efendimizin (sav) okur-yazarl?ğ? ile ilgili yanl?ş inan?şlara sahip olduğunu gördüm.Baz? forum üyeleri, Ahmed Hulusi gibi "reformcu" kişilerin sitesinden yaz?lar yazm?şlar..Halbuki, Ahmed Hulusi , kendi deyimiyle "dinde reform" yap?lmas?n? isteyen bir şah?s..Yaz?lar?nda ?slam alimlerinden al?nt?lar yap?yor,sözde iyi niyetli gözüküyor ama yaz?lar?nda, o islam alimlerinin itikadlar?na,mezheplerine sald?r?yor..Ehli sünnet alimlerinin hepsi ama hepsi, Peygamberimizin (sav) okur-yazar olmad?ğ? konusunda hemfikirdir..Ahmed Hulusinin s?k s?k al?nt? yapt?ğ? ?mam-? Gazali ve Abdulkadir-i Geylani dahi..Ahmed Hulusi s?k s?k mezheplerin gereksiz bir kurum olduğunu bahsededursun,?mam-? Gazali ve Abdulkadir-i Geylani , o kadar ilimleri olmas?na rağmen bir mezhebe tabii idiler..?mam-? Gazali şafii, Abdulkadir geylani hanbeli idi..Ahmed Hulusi denen şah?s, sitesinde, Peygamber efendimizin okur-yazar olduğunu söyleyerek, hezeyanlar?na devam ediyor..
  Aşağ?da Peygamber efendimizin okur-yazar olmad?ğ? ile ilgili yaz? vard?r..?stifadenize...

  Sual: Peygamberimiz, okuma yazma biliyor muydu?
  CEVAP
  Resulullah efendimizin okuma yazma bilmediği âyet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle ve tarihi olaylarla sabittir. Resulullah ümmi idi, yani kitap okumam?ş, yaz? yazmam?ş, kimseden bir ders görmemiş idi. Mekke’de doğup, büyüyüp, belli kimseler aras?nda yetişip, seyahat etmemiş iken, Tevrat’ta ve ?ncil’de ve Yunan ve Roma devirlerinde yaz?lm?ş kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. ?slamiyet'i bildirmek için, Müslümanlara mektuplar yazd?r?p yollad?. Hicretin alt?nc? senesinde Rum, ?ran ve Habeş hükümdarlar?na ve diğer padişahlara mektuplar gönderdi. Kur'an-? kerimi kâtiplerine yazd?rd?.
  (Sadece tarih kitaplar?na bak?lsa, Peygamberimizin okur-yazar olmad?ğ? belli olur..?slam tarihi kitaplar?nda Peygamber efendimizin ,en küçük bir hali bile yer al?rken; yemesi,içmesi,yürüyüşü,tebessümü,giyimi gibi en nazenin konular yer al?rken, tarih kitaplar?nda okur-yazar olduğu kesinkes reddedilir..zira eğer okur-yazar olsayd? elbette bu tarih kitaplar?na,hadislere geçecekti..Zira okumak ve yazmak, gözden kaçacak bir husus değil..Hele hele, vahiylerin gelişi hengam?nda yazmak en önemli bir iştir..Buna rağmen,Peygamber efendimiz, ne bir vahyi yazm?ş,ne de yaz?lan bir vahyi okumuş..Kendisi yazmad?ğ? için, vahiy katipleri denilen sahabe efendilerimiz vard?,Onlar yazarlard?..Başka memleketlere gönderdiği mektuplar?,fermanlar? hep sahabe efendilerimize yazd?rm?şt?..Gelen mektuplar? hep, sahabe efendilerimiz okurdu..Hudeybiye antlaşmas?n? sahabe efendilerimiz yazm?şt?r..Bu kadar tarihi belgeye rağmen, okur-yazard? demek ,insafa s?ğmaz,akla s?ğmaz,alçakça bir iftirad?r.)
  Bat?l?lar, zaten (?slam Peygamberi) ifadesiyle Peygamberimize inanmad?klar?n?, Onu Peygamber olarak kabul etmediklerini bildiriyorlar. Peygamber efendimizin bu bilgileri, başkalar?ndan öğrendiğini savunabilmeleri için de, Onun okur yazar olduğunu söylüyorlar. Tevrat ve ?ncil’e ait bilgileri seyahat ettiği yerlerdeki papazlardan öğrendiğini iddia edebilmek için bu iftiraya baş vuruyorlar. Misyonerlere uşakl?k eden baz? bid’at ehli de buna inan?yor. Halbuki Peygamber efendimizin ümmi olduğu, yani okur yazar olmad?ğ? pek meşhurdur. Bütün bilgileri vahiy ile Allahü teâlâdan öğrendi.

  Kur'an-? kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Sen bundan [Kur'an-? kerim indirilmeden] önce, bir yaz?, bir kitap okumad?n, elinle de yaz? yazmad?n. Böyle olsayd?, bât?l yoldakiler şüpheye düşerlerdi.) [Ankebut 48] (Müşrikler, Kur’an? başkas?ndan öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan alm?ş derlerdi. Yahudiler de, Onun vasf? Tevrat’ta ümmi olarak bildirilmiştir, bu ise ümmi değil diye şüpheye düşerlerdi.)

  (Yanlar?ndaki Tevrat ve ?ncil’de [ismini ve s?fat?n?] yaz?l? bulduklar? ümmi nebi olan o Resule [Muhammed aleyhisselama, iman edip] tâbi olanlara [çeşitli nimetler vereceğiz]. O resul, onlara iyiyi emreder, onlar? kötülüklerden al?koyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl k?lar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram k?lar, s?rtlar?ndan ağ?r yükleri indirir, üzerlerindeki zincirleri k?rar, [Yap?lmas? güç ağ?r teklifleri kald?r?r kolaylar?n? emreder] işte o vakit ona iman eden, ona kuvvetle sayg? gösteren, ona yard?mc? olan ve onun peygamberliği ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte onlar saadete, kurtuluşa erenlerdir.) [Araf 157]

  (De ki: "Ey insanlar, elbette ben, göklerin ve yerin hükümran?, Ondan başka ilah bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'?n, hepiniz için gönderdiği resulüyüm. Allah’a ve Onun ümmi nebi olan Resulüne uyun ki doğru yolu bulas?n?z.) [Araf 158]

  Allahü teâlân?n böyle bildirmesi, ümmî olduğu, [okur yazar olmad?ğ?] halde kendisinin bütün ilimlerin zirvesinde bulunmas?ndan dolay?d?r. Resul denmesi Allah’a göre, Nebi denilmesi de kullar?na göredir. Yani O, Allah’?n elçisi olmak bak?m?ndan, Resul, halka Hakk?n emirlerini tebliğ etmesi yönüyle de Nebi’dir. (Beydavi)

  Alak suresinin birinci âyetinde ikra = oku buyurulup, üçüncü âyetinde tekrar oku buyurulmas?, ben okumak bilmem demesinden dolay?d?r. (Beydavi)

  Sahihi Buhari’de şöyle bildirilmiştir:
  Resulullah, peygamberliği bildirilmeden önce sahih rüyalar görürdü. Gördüğü rüyalar gündüz aynen ç?kard?. Çoğu geceleri Hira dağ?ndaki mağarada ibadet ile geçirirdi. Ramazan ay?nda bir gün Hira dağ?ndaki mağarada ibadet ile meşgul iken, bir kimse [Cebrail aleyhisselam] geldi. Elinde ipekten bir örtü vard?. Resulullah efendimiz şöyle buyurmuştur:
  (O kimse bana “Oku” dedi. (Ben okuma bilmem) dedim. Elindeki örtüyü baş?m?n üzerine koydu. Baş?m? ve yüzümü örttü. Sonra o örtüyü baş?mdan kald?rd? ve “Oku” dedi. Ben yine (Okuma bilmem) dedim. Yine önceki gibi, Alak suresinin (?nsan? bir “alak”tan [döllenmiş yumurtadan] yaratan Rabbinin ad?yla oku! Oku, insana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazd?ran Rabbin en büyük kerem sahibidir) [mealindeki] âyet-i kerimeleri okudu. Ondan işittiklerim kalbime tamamen yerleşti.) [Bundan sonra oku dendiği zaman öğrendiklerini aynen tekrarlam?şt?r.]

  Resulullah efendimiz ile Kureyş aras?ndaki antlaşmay? Hazret-i Ali yazd?. Antlaşman?n baş?na Bismillahirrahmanirrahim ve Muhammedün Resulullah yazd?. O s?rada henüz iman etmemiş olan Süheyl bin Amr dedi ki:
  (Bizim kitab?m?za göre ben Rahman? bilmem, onun yerine Bismike Allahümme yaz. Muhammedün Resulullah yerine de Muhammed bin Abdullah yaz. Eğer biz Onun Peygamberliğini kabul etseydik, zaten Onunla savaşmazd?k.)

  Eshab-? kiram ile Süheyl aras?nda konuşmalar devam ederken, Resulullah efendimiz buyurdu ki:
  - Ya Ali, Onu sil, Süheylin dediği gibi yaz.
  Hazret-i Ali’nin, edebinden silmeye eli varmad?. Resulullah efendimiz, (Silinecek yeri bana gösterin de oras?n? sileyim) buyurdu. Gösterdiler ve oras?n? sildi. (Şevahid-ün nübüvve)

  Bu vesikalara rağmen, bid’at ehli bile olsa, Müslüman olan bir kimse, Resulullah okur yazard? diyemez. Kâfirlerin demesinin zaten bir k?ymeti yok. Y?lan?n zehir saçmas?na benzer.
  Konu alanyali tarafından (15.11.07 Saat 16:01 ) değiştirilmiştir.


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 2. #2
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.912

  Standart

  Maşaallah abimize. Takdirle istifade ediyoruz sizden . Güzide Alanyalı abimiz.
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hz. Peygamber(asm) buyurdular:
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.06.14, 12:38
 2. Ümmi Ne Demektir?
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 14.06.11, 18:26
 3. Efendimiz Ümmi Olduğu Halde Neden İlk Ayet Oku...
  By hatice78 in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 12.12.08, 18:59
 4. Peygamber İkliminden 16
  By Lebid24 in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.12.08, 17:03
 5. Peygamber Ama Kul...
  By kayhan1 in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.03.07, 20:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0