Temeldeki hatimlerimiz Fasılasız devam ediyor şükürler olsun. Bu mecralara taşıyan kardeşlerimizin bu alanlardan çekilmeleri Kesinti oldu. İnşaallah mana aleminde devam ediyordur