Elhamdü lillahi rabbil alemin.

Vel akibetü lil müttakin.

Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.

Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım,

Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım.

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım.

Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri ( oku ) olan, alemlerin RABBİ ALLAH’ım.

Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan ALLAH’ım.

Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ.

Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan ALLAHIM.

Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır,dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım.

Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.

Böylece biz, huzuruna geldik,senin yolunda cem olduk Hatimler indirdik: -

Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.

Belki layik değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki : - senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır.

Ya Rabbi Biz Birlik Olduk

Her Türlü Ortamda Dahi Senin Yolunda Bir Olup Senin Yolunda Tek Bir Ağızla Birleşip Hatmi Şerif Ve Salavatı Şerifeler Getirdik...

Bizle Bir Olup Tek Bir Ağız Gibi Hatim İndirmemize Yardımcı Olan Salavatlar Getirmemize Destek Olan Kardeşlerimizin Kalplerini Nur Eyle...

Ya Rabbi Okumuş Olduğumuz Hatmi Şeriften Ve Salavatı Şerifelerden Hasıl Olan Sevabı
Evvela Her Daim Ümmeti Ümmeti Ümmeti Diyen Peygamber Efedimiz (Sav)İn Ruhi Tayyibelerine Hediye eyledik sen Kabul Eyle...

Ya Rabbi
İlk Peygamber Hz. Adem (a.s.) dan bu güne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik, lsâl eyle....

Kur'an-ı Kerim’i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin, tabiin, tebe-i tabiin, Müfessirin ve muhaddisin'in ruhlarına hediye eyledik, isâI eyle.

Din, vatan, hak ve hakikat Uğuruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize de ruhlarına hediye eyledik, isâl eyle.

Bu hatm-ı şerife Ve Salavatı şerifelere ortak olanların emellerini makbul, günahlarını mağfur eyle.

Her ne Hayırlı murat ile okutmuşlarsa muratlarına nail eyle

Bu ailelerden ahrete göçenlerin günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin (s.a.v) şefaatine nail eyle.

Ya Rabbi !
Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip, onları islah eyle.Islah olacak halleri yoksa onları KAHHAR ism-i şerifinle kahr u perişan eyle.

Ümmet-i Muhammed'in hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına hayırlı edalar ıhsan eyle.

Kur-'an-ı Kerim’in nurlu yolundan bizleri ayırma Ya Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp, tatbik edenlerden eyle.

Kıyamet gününe kadar baki kalacağını vaat ettiğin Din-i İslamı ülkemizde payidar eyle.

Ya Rabbi !
Bizleri ve çocuklarımızı edepli, ahlaklı, faziletli, anasına, babasına, hocasına saygı gösteren, Allah'ına, peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle.

Vatanına, milletine, din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle.

Namazına niyazına, ibadat u taatına devam edenlerden eyle.

Her türlü afetlerden, musibetlerden, hastalıklardan, tehlikelerden. zarar ve ziyanlardan bizleri hıfzu muhafaza eyle.

Ya Rabbi !

Hassaten günah hastalıklarından, haramlardan, ahlaksızlıklardan, yalandan, gıybetten, riyadan, hasetten ve kibirden muhafaza eyle.

Ya Rabbi !
Bütün kıymetli uzuvlarımızı mevlam ne için yaratmış isen, o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle.

Ya Rabbi !
Kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve islama faydalı olmayan bilgiden, bir müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle.

Son Nefesimizi Kelime-i Şehadetle Vermeyi Nasip Eyle...

Ya Rabbi...
Bizler Rahat Ortamlarda İbadet Ediyoruz..Müslüman Kardeşlerimiz ki Zulüm Görüyor Acı Çekiyor...İffetlerini Koruma Adına Canlarını Veriyor.Dinlerini Yaşama Adına Canlarını Veriyor..Zorla Hicret Ettirilimeye Mecbur Bırakılıyor...Ya Rabbi Sen Bu Kardeşlerimize Sabrı Cemil Nasip Eyleyip...Başlarındaki Zulumün Tez Zamanda Kalkmasını Nasip Eyle...Müslüman Bacımıza Gardaşımıza Dininden İnancından Dolayı Zulmeden Kafirleride Kahhar İsmi Celilenle Kahreyle...

Ya Rabbi...

Ecdad mirası ilk Kıble Olan Mescidi Aksa dan da İsrail Belasının Elinin Tez Zamanda Kırılarak Çekilmesini Nasip Eyle..Ya Rabbi O Zalimleri de Sana Havale Ediyoruz...Tez Zamanda Diğer Ahlaksız Kötü Kavimlere Verdiğin Belaların Hepsinin Birden Top Yekün Onların Başına Sal Ki Kendileri İle Uğraşmaktan Müslümanları Karıştırmaya Zulm Etmeye Fırsatları Kalmasın Allahım...

Ya Rabbi İşiten Ve Bilen Sensin Bizlere Hayrı Bir Kul Olup Peygamber Efendimiz Sav e layık Bir Ümmet Eyle...

Günahlarımız Bağışla Allahım....
Günahlarımız Bağışla Allahım.....
Günahlarımız Bağışla Allahım......

Rızan Üzerine Yaşayıp Rızanı Kazanmış BirŞekide Al Canımızı...

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selam ün alel mürselin vel hamdülillahi Rabbil-Alemin ..