Hazret-i Ali radıyellahu anh bir hastalığında; “ALLAH’ım! Senden sabır istiyorum” deyince,
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bu sözünle ALLAH'tan bela istemiş oldun.
Sen, O'ndan afiyet iste…"


(Kaynak: Tirmizi, Deavat; 91 - Nesai, Ameli'l-yevmi ve'l-leyle; 574)