+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 50

Konu: Üstad'dan 33 Hadis

 1. #1
  Gayyur muntehab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Siirt
  Mesajlar
  115

  Standart Üstad'dan 33 Hadis

  Bismihi Sübhânehu

  Üstâdımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 3. defa girdiği Afyon Medrese-i Yusufiyyesinde, şu gelen 33 hadis-i şerifeyi kendi evrak defterinde yazmış, bilâhare bâzı Nur talebeleri de, kendi defterlerinde kay- detmişler. Bunların bâzılarını, Üstâdımız kendi kalemiyle tashih edip, bâzı Arabî ve Türkî hâşiyeler ilâve etmiştir. Risâle-i Nur'un talebe-i ulûm şerefini kazandıran ve ilim içinde hakikata bir yol açan mesleğini, bu hadis-i şerifler beyân etmektedirler. Bu hakikatı ifâde için, merhum mualla üstâdımız, Emirdağ-1,sf. 90'da: "Ehli velâyetin amel ve ibâdet ve süluk ve riyâzet ile gördüğü hakikatler ve perdeler arkasında müşahade ettiği hakik-ı imâniye, aynen onlar gibi Risâle-i Nur; ibâdet yerinde ilim içinde hakikata bir yol açmış, süluk ve evrad yerinde, mantıkî bürhanlarla, ilmî hüccetler içinde, hakikat-ül hakaika yol açmış ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde, doğrudan doğruya ilm-i kelâm içinde ve ilm-i akide ve usul-üd din içinde bir velâyet-i kübra yolunu açmış ki, bu asrın hakikat ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefî dalâletlere galebe ediyor." diye beyân buyurmuşlardır.

  Mustafa SUNGUR  1-) "İlmi öğreniniz.Çünkü onun öğrenilmesi, Allah'a karşı haşyettir Talebi ibâdettir. Müzâkeresi tesbihtir. Ondan bahis ise cihaddır."

  2-) "Bir âlimin yatağına yaslanarak ilmine (kitabına) bir saat bakması, yetmiş saat ibâdetten hayırlıdır.

  "3-) "İlmin tâlibi (talebesi), RAHMAN'ın tâlibidir. İlmin talipçisi, İslâm'ın rüknüdür. Onun ser-ü mükâfatı, Peygamberlerle beraber verilir.

  "4-) "İlim talep etmek, Allah'ın katında nâfile namaz, oruç, hacdan ve fiy-sebiylillah olan cihaddan efdaldir."


  5-) "İlminden menfaat görülen bir âlim, bin abidden hayırlıdır."  6-) "Din ile dünyayı talep edenlere veyl olsun."

  7-) "Bir Âdemin bir hikmet kelimesini işitmesi, duyması, bâzen olur ki, ona bir sene ibâdetten hayırlı olur ve bir saat ilim müzâkeresi yanında oturmak, bir köle azad etmekten daha hayırlıdır."

  8-) "Cenâb-ı Hak, bir Âdemi senin elinle (vasıtanla) hidâyete getirmesi, güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha çok sana hayırlıdır."

  9-) "Cenâb-ı Hak şu ümmetin üstünde hem deccalın kılıncını, hem de büyük harbin kılıncını beraber cem etmeyecektir." ( Mühkeme-i Kübrâ olan ikinci Harb-i Umumi, Âlem-i İslâm'ı hırpalamadığı işaretiyle, İslâmlar içinde bir deccâl, Âlem-i İslâm'ı başka bir surette hırpalayacak.)

  10-) "Hilâfet-i İslâmiyye, babamın kardeşi amcam Abbas'ın oğullarından zâil olmayacak.Tâ onu deccala teslim edinceye kadar."

  11-) "Ulemânın mürekkebiye Şühedâ kanı muvâzene edilse, muhakkak ki Allah yanında, ulemânın mürekkebi, Şühedânın kanından râcih gelecektir."

  12-) "Şedid,kuvvetli,kahraman o değildir ki, insanları mağlup etsin. Belki kahraman odur ki, gadap ve hiddet ânında, nefsini mağlup eder."

  13-) "Bir müslüman, bir müslüman kardeşine bir hediye ihdâ etmesi; onun hidâyetini artırıp, kötülüklerden onu alıkoyan bir hikmet kelimesinden daha hayırlıdır."

  14-) "Halk-ı Âdemden (A.S) tâ kıyâmete kadar, âlem-i insaniyyet arasında,deccâl hâdisesinden daha büyük bir umur, mes'ele yoktur."

  15-) "Bir ilim talebesi, ilim tahsil ederken eceli gelse, vefât etse, onun derecesiyle Enbiyâ derecesi arasında, bir peygamberlik mertebesi kalır."

  16-) "Kim ki ilimden (yâni ilm-i imânî ve tahkikîden) bir bâb, bir mes'ele taâllüm ederse, onunla amel etsin etmesin, bir rek'ât nafile namazdan efdaldir. Eğer öğrenmekle beraber amel de ederse,yâhut onu başkasına da öğretirse, o zaman tâ kıyâmete kadar, onun o büyük sevabı ve onunla amel edenin sevabı onun olacaktır.

  17-) "Kim ki İslâmı ihyâ etmek niyetiyle ilimden bir bâb tahsil ederse, onun derecesiyle peygamberlik derecesi arasında, yalnız bir kalmış olur."

  18-) "Bir mü'minde dört şey, dört ahlâk içtimâ ettiği zaman Cenâb-ı Hak, o dört ahlâkıyla ona cenneti vâcip etmiş olur. - Lisanında SIDK. ( Doğruluk.Yâni yalan söylememek.) - Malda SEHÂ. (Yâni cömertlik.) - Kalpte meveddet,SEVGİ. - Hazırda ve gaybda olanlara NASİHAT etmek.

  19-) "Kâhinlerden birisi gelecek, Kur'an'ı (Kur'an'ın hakikatlarını) öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra, onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktır." (Kâhin : Hadisin metnindeki kâhinden murad, Allah-u Âlem, ilhâma mazhâr, gaybî umuru veyâhut gizli kalmış esrârı veyâhut mestur olan Hakaik-ı Kur'aniyyeyi ilhâm-ı ilâhi ile ders verecek birisi demektir. Bu ise, gaybî ve istikbâlî bir işâret,bir ihbâr-ı Nebevîdir.)

  20-) "Bir ilim talebesi ilim tahsil etmekteyken ölüm ve ecel gelse, vefât etse şehiddir."

  21-) "Kur'an'ın hamelelerine ikrâm, hürmet ediniz." (Kur'an'ın hameleleriyse, ya Kur'an'ı hıfzedenlerdir, veyâhut Kur'an'ın hakikatlarını yaşayanlardır.)

  22-) "Ulemâya hürmet ediniz, ikrâm ediniz. Çünkü ulemâ, peygamberlerin vârisidir."

  23-) "İlmin efdali imân ilmidir. Bu ilimle az olan amel, ilim ile olduğu için menfâât verir. Fakat çok amel cehil ile olsa menfââtsizdir."

  24-) "Cenâb-ı Allah (C.C), mü'min kulunu tecrübe ve imtihan için, musibet ve belaya giriftâr eder. Fakat, O'nun bu iptilâi ve denemesini, o mü'min kulunun üstünde kerâmât ve ikrâmını izhâr içindir."

  25-) "Said, fitnelerden uzak kalmış kimse, musibet ve fitneye giriftâr olduğu hâlde, sabreden kimsedir. Böyle adam ise, çok garip ve pek nâdirdir."

  26-) "Muhakka fitne gelmektedir. İbâdı (insanları) parça parça edecektir. Ancak âlimler ondan kurtulurlar."

  27-) "Âhir zamanda, şiddetli ve dehşetli bir belâ gelecek. Herkese isâbet edecek. Ondan kurtulan olmaz. Ancak Allh'ın dinini bilen ve ona göre lisânıyla ve kalbiyle mücâhede eden bir adam kurtulacak. O ise, ona geçmişlerin mesleği sebkât etmiştir. Bir de, Allah'ın dinini bilip, tasdik eden birisi kurtulacak."

  28-) "Benî Âdemin en cömerti, en kerimi ve en sâhisi benim. Benden sonra, onların en kerimi, en cevâdı ise, bir recul, bir Âdemdir ki; o Âdem (hususi) bir ilim bilecek ve o ilmini neşredecektir. Kıyâmet gününde müstakilen bir cemaat hâlinde baas olunacaktır."

  29-) "Kur'an'ı öğrenen ve öğreten, içindeki hakaikını ders veren bilmiş olsunlar ki; kıyâmet gününde onların cennete girmelerine, sâik ve delil ben olacağım."

  30-) "Sakın bid'atlara yanaşmayınız. Çünkü, bütün bid'atlar dalâlettir. Bu dalâletler de, ceheneme dayanacaklardır."

  31-) "Bizden gayrısına kendisini benzeten, bizden değildir. Sakın Yahudi ve Hıristiyanlara kendinizi benzetmeyiniz."

  32-) "Cihâdın en efdali odur ki, eğri yolda olup, Hakka karşı mümânaat gösteren en cebbâr hükümdarlara, kumandanlara karşı hak söz söyleyendir."

  33-) "Cihâdın en faziletlisi, kişinin kendi nefsi ve hevâsına karşı mücâhade etmesidir."
  Konu BiKeS_ tarafından (01.10.09 Saat 11:24 ) değiştirilmiştir.
  duanıza muhtaç
  muhammed akgöz

 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Myhterem kardeşim Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri bölümünde bu hadisleri ayrı ayrı işelemye çalıştık.Allah razı olsun sizler de toplu olarak girmişsiniz.O bölüme bakasanız diğer kardeşlerin de güzel izahları var.Allah'a emanet olunuz.Dua ediyor ve dua bekliyoruz.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Yasaklı Üye leylaak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Bulunduğu yer
  konya
  Mesajlar
  69

  Standart

  Sitede yeni olmam hasebiyle yanlış yere yazıyor olabilirim,kusura bakılmasın..
  Sormak istediğim bir konu var.Bu konuyu benim mantığım alıyor ama bazen anlatmakta güçlük çekiyorum.Bilgisi olanlar,delilleri ile birlikte paylaşırsa mutlu olurum.Konu da şu ki:
  "Levleke levlake lema halaktül eflake"
  Risale-i Nur'da hadis diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam..Fakat uydurma hadistir görüşü de yaygın..Ve bazen alemlerin bir tek insan için yaratılmış olmasını anlamakta güçlük çekenler olabiliyor.Bunu en güzel nasıl ispatlayabilir ve fehme nasıl takrib edebiliriz?
  Şimdiden teşekkürler...

 4. #4
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.193

  Standart

  Alıntı leylaak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sitede yeni olmam hasebiyle yanlış yere yazıyor olabilirim,kusura bakılmasın..
  Sormak istediğim bir konu var.Bu konuyu benim mantığım alıyor ama bazen anlatmakta güçlük çekiyorum.Bilgisi olanlar,delilleri ile birlikte paylaşırsa mutlu olurum.Konu da şu ki:
  "Levleke levlake lema halaktül eflake"
  Risale-i Nur'da hadis diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam..Fakat uydurma hadistir görüşü de yaygın..Ve bazen alemlerin bir tek insan için yaratılmış olmasını anlamakta güçlük çekenler olabiliyor.Bunu en güzel nasıl ispatlayabilir ve fehme nasıl takrib edebiliriz?
  Şimdiden teşekkürler...
  Bu Kâinat Sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedi uluhiyetine ve nihayetsiz ihsanatına külli bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed Aleyhissalatü Vesselam, bu kâinatta güneşin lüzumu gibi elzemdir ki, nev-i beşerin üstad-ı ekberi ve büyük peygamberi (a.s.m.) ve Fahr-i Alem ve -1- hitabına mazhar ve hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) hem sebeb-i hilkat-i alem, hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu gibi, bu kâinatın hakiki kemalatı ve sermedi Cemil-i Zülcelalin baki ayineleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli ef'alinin vazifedar eserleri ve çok manidar mektupları olması ve baki bir alemi taşıması ve bütün zişuurların müştak oldukları bir dar-ı saadet ve ahireti netice vermesi gibi hakikatleri, hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) ve risalet-i Ahmediye (a.s.m.) ile tahakkuk ettiğinden, nasıl bu kâinat onun risaletine gayet kuvvetli ve kati şahadet eder; öyle de, başta alem-i İslam, bütün beşer ve bütün zişuur, Cehennemden daha acı ve korkunç olan ademden, hiçlikten, idam-ı ebediden, fena-i mutlaktan kurtulmak için, daimi aşk ve şevkle her zamanda ve cami mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün istidadat lisanları ile, bütün dualar ve ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayat-ı bakiyeyi kuvvetli ve kati beşaret veren risalet-i Ahmediye (a.s.m.) ve hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) şahadet edip nev-i beşerin medar-ı iftiharı ve eşref-i mahlukat olduğuna imza bastığı gibi, her zamanda üç yüz elli milyon ehl-i imanın -2- sırrınca, hergün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın defter-i hasenatına gitmesi ve o tek şahsiyet-i Muhammediye (a.s.m.), yüzer milyon, belki milyarlar abid-i muhsin kadar külli bir ubudiyete ve füyüzata mazhar bir makam kazanması, o Zatın (a.s.m.) risaletine pek kuvvetli şahadet edip imza basar.

  1 Sen olmasaydın [ya Muhammed], sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. (Hadis-i kudsi: Keşfül- Hafa, 2:164; hadis no: 2123. )
  2 Bir şeye sebep olan yapan gibidir.


  Şualar

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 5. #5
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.193

  Standart

  Hem mesela beyanında "Bu hitap zahiren Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü Vesselama müteveccih ise de, zımnen hayata ve zevilhayata racidir" fıkrası, tadile muhtaçtır. Çünkü, külli hakikat-ı Muhammediye (a.s.m.) hem hayatın hayatı, hem kainatın hayatı, hem İsm-i Azamın tecelli-i azamının mazharı ve bütün ziruhların nuru ve kainatın çekirdek-i aslisi ve gaye-i hilkati ve meyve-i ekmeli olmasından, o hitap doğrudan doğruya ona bakar. Sonra hayata ve şuura ve ubudiyete onun hesabına nazar eder.

  Emirdağ Lâhikası

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 6. #6
  Yasaklı Üye leylaak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Bulunduğu yer
  konya
  Mesajlar
  69

  Standart

  Alıntı Şahide Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hem mesela beyanında "Bu hitap zahiren Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü Vesselama müteveccih ise de, zımnen hayata ve zevilhayata racidir" fıkrası, tadile muhtaçtır. Çünkü, külli hakikat-ı Muhammediye (a.s.m.) hem hayatın hayatı, hem kainatın hayatı, hem İsm-i Azamın tecelli-i azamının mazharı ve bütün ziruhların nuru ve kainatın çekirdek-i aslisi ve gaye-i hilkati ve meyve-i ekmeli olmasından, o hitap doğrudan doğruya ona bakar. Sonra hayata ve şuura ve ubudiyete onun hesabına nazar eder.

  Emirdağ Lâhikası


  Allah razı olsun ama eğer hadisin sahihliği,senedi konusunda da yardımcı olabilecek olan varsa sevinirim..

 7. #7
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.193

  Standart

  Alıntı leylaak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun ama eğer hadisin sahihliği,senedi konusunda da yardımcı olabilecek olan varsa sevinirim..
  Ecmain olsun..Bu hadis-i kudsinin Risale-i Nurda yer alması sahihliği konusunda sizi tatmin etmiyormu?..

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 8. #8
  Yasaklı Üye leylaak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Bulunduğu yer
  konya
  Mesajlar
  69

  Standart

  Alıntı Şahide Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ecmain olsun..Bu hadis-i kudsinin Risale-i Nurda yer alması sahihliği konusunda sizi tatmin etmiyormu?..


  Benim tatmin olmam konusunda bir problem yok çok şükür,ama bilirsiniz İlahiyatçı arkadaşlarla tartışıyoruz bu konuyu

 9. #9
  Vefakar Üye mealebrar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Bulunduğu yer
  cibal-i toros
  Yaş
  45
  Mesajlar
  426

  Standart

  Hem günümüzde aklının anlamadığı hadislere mevzu'dur diyenlerde mevcuttur manayı anlamadığından hadisi inkar edenlerde mevcuttur bu nedenle hadis konusunda günümüzde her söylenene ve söyleyene itibar edilmemek gerekiyor
  السلام عليكم و رحمة الله ابدا دائما

 10. #10
  Yasaklı Üye leylaak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2009
  Bulunduğu yer
  konya
  Mesajlar
  69

  Standart

  Alıntı mealebrar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Hem günümüzde aklının anlamadığı hadislere mevzu'dur diyenlerde mevcuttur manayı anlamadığından hadisi inkar edenlerde mevcuttur bu nedenle hadis konusunda günümüzde her söylenene ve söyleyene itibar edilmemek gerekiyor  Evet olumsuz düşünmek istemiyor insan ama sanırım aklı almayanlar sahih görmüyor bu hadisi...
  Mealebrar kardeş msj'ını aldım ama cevap veremiyorum
  Sadece ben olmadığım için konu bu kadar uzadı zaten..Keşke sadece ben olsaydım
  "EN BÜYÜK VE HAKİKİ MUSİBET DİNE GELEN MUSİBETTİR"
  Hissiyatımı dinleseydim şu anda burda(forumda)olmazdım inanın..Ama zaman zaman dinlediğimi de inkar edemem
  Kimseden dua bile isteyemem ama etmek isterseniz edin
  Selametle...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Uğur Işılak - Üstad - şiir - ezgi - üstad
  By fezapilotu in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.07.12, 21:20
 2. Üstad'la İlgili Hadis..
  By Ahsen Nur in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 26.03.09, 22:56
 3. Üstad'dan Yadigar 33 Hadis!
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 84
  Son Mesaj: 30.01.09, 20:50
 4. Üstad Ks. nin Aktardığı Bir Hadis-i Şerif'i
  By Lebid24 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.06.08, 20:02
 5. 40 hadis
  By herem in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.11.06, 20:28

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0