Sevban (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Müslüman, hasta kardeşini ziyaret edecek olursa o geri dönünceye kadar cennet bahçesindedir.”

‘Ey Allah’ın Resulü, cennet bahçesi ne demektir?’ diye sorulunca, O:

“Cennet mahsullerinin toplandığı yer (demektir)” diye buyurdu.


[Müslim, IV, 1989]