İLİM YOK OLUP KANLI HADISELER ÇOĞALACAK MI?Ebû Musa (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:


“Önünüzde öyle günler gelecek ki o günlerde ilim ortadan kalkmış olacak ve herç çoğalacaktır.”
Ashab: “Ey Allah’ın Rasûlü! Herç nedir?”
Buyurdular ki: “Öldürme hadiseleridir.”


|Hadis'i şerif ,İbn Mâce, Fiten: 26; Dârimî, Mukaddime: 26/ [38]


Tirmizî: Bu konuda Ebû Hüreyre, Hâlid b. Velid, Ma’kıl b. Yesâr’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis sahihtir....