+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Hz. Peygamber (s.a.v.) den Kırk Hadis

 1. #1
  Gayyur herem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  75

  Standart Hz. Peygamber (s.a.v.) den Kırk Hadis

  HZ. PEYGAMBER (S.A.A)’DEN KIRK HADİS


  Kurtuluşa Ermenin Yolu
  1- “Ey Allah’ın kulları, sizler hasta ve alemlerin Rabbi de tabip gibidir. Hastanın yararı tabibin
  bildiği ve onunla tedbir ettiği şeylerdedir, nefsinin istediği ve kendisinin çıkardığı (önerdiği) şeylerde
  değildir. Öyleyse Allah’ın emrine teslim olun ki kurtuluşa eresiniz.”[1]

  Müslümanların Meseleleriyle İlgilenmek
  2- “Kim sabahlar da Müslümanların meseleleriyle ilgilenmezse onlardan değildir; kim “Ey
  Müslümanlar!” diye feryat eden birinin sesini duyar da onun yardımına koşmazsa, Müslüman
  değildir.”[2]

  En Büyük Cihat
  3- Hz. Peygamber (s.a.a) bir grup ashabı savaşa gönderdi, döndüklerinde şöyle buyurdu:

  “Çok hoş geldiniz; ne mutlu küçük cihadı yapıp boyunlarında büyük cihat kalan kavme!” Ya
  Resulullah, büyük cihat nedir?” diye sorduklarında; “Nefisle cihat etmektir.” buyurdular.[3]

  Allah’ın Lanetine Uğrayan Alim!
  4- “Ümmetimin içerisinde bidatler ortaya çıktığında alim ilmini ortaya koymalıdır; kim bunu
  yapmazsa Allah’ın laneti ona olsun.”[4]

  Peygamberlerin Eminleri
  5- “Alimler dünya işlerine girmedikçe peygamberlerin eminleri (güvendikleri vekilleri)dirler.” Ya
  Resulullah, dünya işlerine girmeleri nasıl olur? diye sorduklarında şöyle buyurdular: “Sultana
  (Tağut olan hakim yöneticilere) uymalarıyla olur. Bunu yaparlarsa dininiz hususunda onlardan
  sakının.”[5]

  Münafıktan Korkuyorum!
  6- “Ben ümmetim hakkında ne müminden korkarım ne de müşrikten; müminin önünü imanı alır,
  müşriki ise küfrü yok eder. Ben sizler için konuşmasını bilen dilli münafıktan korkarım; sizin
  bildiğinizi hoşlandığınızı söyler, ama sevmediğinizi yapar.”[6]

  Zalimlere Destek Olanlar
  7- “Kıyamet günü olduğunda bir münadi şöyle nida eder: Zalimler ve zalimlerin yardımcıları,
  onların mürekkeplerini güzelleştirenler yahut keselerinin ağzını bağlayanlar veya kalemlerini sivri
  edenler neredeler? Onları da zalimlerle haşr edin.”[7]

  Ehl-i Beyt’e Önem
  8- “Benim Ehl-i Beyt’imi kendi aranızda, vücuttaki baş ve baştaki iki göz gibi kabul edin.
  (Tabiatıyla) Baş, gözler olmadan yolunu bulamaz.”[8]

  İnsanların En Kötüsü
  9- “İnsanların en kötüsü ahiretini dünyasına satan kimsedir; bundan daha kötü olan da, ahiretini
  diğerlerinin dünyasına satandır.”[9]

  Allah’ın Dininden Çıkmak!
  10- “Kim bir sultanı (güç sahibini) Allah’ı gazaplandıran bir şeyle hoşnut ederse, Allah’ın dininden
  çıkmış olur.”[10]

  Zenginlik İçin Boyun Eğmek!
  11- “Kim bir zenginin yanına gelerek (zenginliği için) ona boyun eğerse, dininin üçte ikisi gider.”[11]

  İyilerin Nişaneleri
  12- “İyi insanın alameti on şeydir: Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için arkadaş olur,
  Allah için ayrılır, Allah için sinirlenir, Allah için razı olur, Allah için çalışır, Allah’a el açar, Allah için
  korkar....ve Allah için iyilik yapar.”[12]

  Merhametsiz Hükümdarın Tasallutu
  13- “Bir zaman gelecektir ki benim ümmetim, alimleri ancak güzel elbise, Kur’ân’ı ise güzel sesle
  tanırlar ve Allah’a yalnız Ramazan ayında ibadet ederler. Böyle oldu mu Allah-u Teala, ilmi, hilmi
  ve merhameti olmayan bir hükümdarı onlara musallat kılar.”[13]

  Şehitlerin Kanlarından Daha Üstün Mürekkep
  14- “Kıyamet günü olduğunda, alimlerin kalemlerinin mürekkebi şehitlerin kanlarıyla ölçülür;
  alimlerin kalemlerinin mürekkebi şehitlerin kanlarından daha üstün gelir.”[14]

  Hidayet İmamlarına Uymak
  15- “Kim kurtuluş gemisine binmeyi, güvenilir bir kulptan tutmayı ve sağlam bir ipe sarılmayı
  severse, Ali’yi sevsin; onun düşmanına düşman olsun ve onun evladından olan Hidayet İmamlarına
  uysun; zira onlar benim halifelerim, vasilerim, benden sonra Allah’ın yaratıklarına olan hüccetleri,
  ümmetimin efendileri, takvalıları ve cennete rehberlik eden kimselerdir. Onların hizbi benim
  hizbimdir, benim hizbim ise Hizbullah’tır; onların düşmanlarının hizbi ise Hizb’uş- Şeytan’dır.”[15]

  Rahmetten Uzak Olan Kimse
  16- “Yükünü insanların üzerine atan kimse, melundur (Allah’ın rahmetinden uzaktır).”[16]

  İnsandan Sorulacak Dört Şey
  17- “Kıyamet günü olduğunda, dört şeyden sorulmadıkça insan yerinden hareket etmez: Ömrünü
  nerede geçirdiğinden, gençliğini nerede çürüttüğünden, malını nereden kazanıp nerede
  harcadığından ve biz Ehl-i Beyt’in sevgisinden.”[17]

  Cahilin Nişaneleri
  18- “Şem’un, cahilin nişaneleri nedir? diye sorduğunda Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular:

  “Cahil ile arkadaş olursan seni zahmete düşürür, uzak durursan küfreder, sana bir şey verirse
  minnet eder, sen bir şey verirsen nankörlük eder, sırrını ona söylersen hıyanet eder, sırrını sana
  söylerse seni (onu yaymakla) suçlar, zengin olursa azar, kaba ve katı yürekli olur, fakir olursa Allah’
  ın nimetini inkar eder ve günahtan çekinmez, sevinçli olursa haddini aşar ve azgınlık yapar,
  üzülürse ümitsizliğe kapılır, gülerse kahkahayla güler, ağlarsa çığlık atar, iyilere dil uzatır, Allah’ı
  sevmez, O’nun haklarını gözetmez, O’ndan utanmaz, O’nu anmaz, razı etsen seni över ve sende
  bulunmayan iyilikleri sana nispet verir, sinirlenirse övgüleri kesilir ve sende bulunmayan kötülükleri
  sana nispet verir. İşte cahilin durumu budur.”[18]

  Altı Cümlede Altı yüz bin Söz!
  19- Resulullah (s.a.a): “Ya Ali! Altı yüz bin koyun, altı yüz bin dinar, yoksa altı yüz bin kelime mi
  (söz) istiyorsun?” buyurduğunda, Hz. Ali (a.s): “Ya Resulullah! Altı yüz bin kelime (söz) istiyorum”
  dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdular:

  “Altı yüz bin sözü altı cümlede toplayıp sana söylüyorum; onlar şunlardır: Ya Ali! İnsanların
  müstehap ve farz olmayan işlerle uğraştıklarını gördüğünde, sen farzları tamamlamakla meşgul ol.
  İnsanların, dünya işleriyle uğraştıklarını gördüğünde sen ahiret işiyle uğraş. İnsanların diğerlerinin
  ayıplarıyla uğraştıklarını gördüğünde sen kendi ayıplarınla meşgul ol (onları düzeltmeye çalış).
  İnsanları dünyayı süslemekle meşgul olduklarını gördüğünde sen, ahiretini ziynetlendirmeye çalış.
  İnsanların çok amel yapmakla meşgul olduklarını gördüğünde, sen temiz amel yapmakla meşgul ol.
  İnsanların, halka tevessül ettiklerini gördüğünde, sen Allah’a tevessül et (O’na el aç).”[19]

  Ümmetin İhtilaftan Kurtulması İçin Bir Vesile
  20- “Yıldızlar (denizlerde yolunu kaybedenlerin) boğulmaktan emanda kalmalarına
  (kurtulmalarına) bir vesile olduğu gibi, benim Ehl-i Beyt’im de ümmetimin ihtilaftan emanda
  kalması için bir vesiledir. Bu yüzden Arap’tan (veya herhangi bir milletten) bir kabile onlara
  muhalefet ederse, ihtilafa düşer ve şeytan hizbinden olur.”[20]

  Tavsiye Edilen Dokuz Şey
  21- “Rabbim dokuz şeyi bana tavsiye etmiştir: Gizlide ve açıkta ihlaslı olmayı, sevinç ve gazap
  halinde adaletli davranmayı, fakirlik ve zenginlikte iktisatlı olmayı, bana zulmedeni affetmeyi, beni
  mahrum bırakana ihsanda bulunmayı, benimle ilişkisini kesenle ilişki kurmayı, susmamın
  tefekkür, konuşmamın zikir ve bakışımın da ibret olmasını.”[21]

  Peygamber’in Vasileri
  22- “Ya Cabir! Benim vasilerim ve benden sonra Müslümanların İmamı; önce Ali’dir, sonra Hasan,
  sonra Hüseyin, sonra Ali bin Hüseyin, sonra “Bakır” olarak meşhur olacak Muhammed bin Ali; -Ey
  Cabir, sen onu (İmam Bakır’ı) göreceksin, onunla karşılaştığın vakit benim selamımı kendisine
  söyle- sonra Cafer bin Muhammed, sonra Musa bin Cafer, sonra Ali bin Musa, sonra Muhammed
  bin Ali, sonra Ali bin Musa, sonra Muhammed bin Ali, sonra Ali bin Muhammed, sonra Hasan bin
  Ali, sonra da Kâim (Mehdi)’dir ki, onun ismi benim ismim, künyesi benim künyemdir. O, Hasan
  bin Ali’nin oğludur. Allah onun eliyle yeryüzünün doğusu ve batısını fetheder. O kendi dostlarına o
  kadar gizli kalır ki,
  artık Allah’ın kalplerini imanla imtihan ettiği kimselerden başkası onun imametine
  inanmakta sabit kalmaz.”[22]

  İhlaslı Amelin Neticesi
  23- “Kim Allah için kırk gün ihlasla amel ederse, hikmet çeşmeleri kalbinden diline dökülür.”[23]

  Ağlamayacak Gözler
  24- “Ya Ali, kıyamet günü, üç gözden başka her göz ağlayacaktır; Allah yolunda geceleri yatmayan
  göz, Allah’ın haram kıldığı şeylere bakmayan göz ve Allah korkusundan ağlayan göz.”[24]

  İlmin Kapısı
  25- “Ben ilmin şehri, Ali de onun kapısıdır; ilim isteyen o kapıya gelmelidir.”[25]

  Beş Şey Ganimettir
  26- “Ya Ebazer! Beş şeyi beş şeyden önce ganimet bil: İhtiyarlıktan önce gençliğini, hastalıktan önce
  sıhhatini, fakirlikten önce zenginliğini, işin çıkmadan önce boşluğunu ve ölümden önce hayatını.”[26]


  Allah’ın Kalp ve Amellere Bakması
  27- “Allah-u Teala şekil ve mallarınıza bakmaz, kalp ve amellerinize bakar ancak.”[27]

  İki Değerli Emanet
  28- “Ey insanlar! Ben aranızda iki değerli emanet bırakıyorum; onlara sarıldığınız müddetçe asla
  sapıklığa düşmezsiniz; onlar, Allah’ın kitabı ve Ehl-i Beyt’imdir.”[28]

  Kimle Oturup Kalkalım?
  29- Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki: Meryem oğlu İsa havarilerine şöyle buyurdu: “Kendinizi
  Allah’a sevdirin ve O’na yaklaşın” Ya Ruhellah! Hangi vesile ile kendimizi O’na sevdirelim ve O’na
  yaklaşalım? dediklerinde, Hz. İsa: “Günah işleyenleri sevmeyerek ve onlara buğz ederek Allah’ın
  rızasını elde ediniz.” buyurdu. Ya Ruhellah! O halde kiminle oturalım? dediklerinde de Hz. İsa:
  “Görünüşü, size Allah’ı hatırlatan, konuşması bilginizi artıran ve ameli sizi ahirete meyillendiren
  kimseyle oturun.” buyurdu.[29]

  Münafıkların Sıfatı
  30- “Kimde şu dört sıfat olursa münafıktır; bunlardan biri de onda olursa onu terk edene kadar bir
  nifak sıfatı onda olur: Konuştuğunda yalan konuşan, verdiği sözde durmayan, anlaştığında hıyanet
  yapan, tartıştığında haktan sapan kimse.”[30]

  Halkın En Kötüleri
  31- “Bilin ki, ümmetimin en kötüleri, şerlerinden korkulduğundan dolayı saygı gösterilen
  kimselerdir. Bilin ki, şerrinden korkarak halkın saygı gösterdiği kimse benden değildir.”[31]

  Kurtuluş Gemisi
  32- “Biz kurtuluş gemisiyiz, kim bu gemiye binerse kurtulur, kim de ondan uzaklaşırsa helak olur.
  O halde kimin Allah’tan bir haceti, isteği olursa, onu biz Ehl-i Beyt’e tevessül ederek (bizi vasıta
  kılarak) dilesin.”[32]

  Zinanın Zararları
  33- “Ey Müslümanlar! Zinadan sakının; çünkü zinada, üçü dünya, üçü de ahirette olmak üzere altı
  hususiyet vardır: Dünyada olanlar şunlardır: Zina, değeri yok eder, fakirlik doğurur, ömrü azaltır.
  Ahirette olanlar da şunlardır: Zina, Allah’ın gazabına, hesabın zorluğuna ve ateşte ebedi kalmaya
  sebep olur.”[33]

  Amellerin Doğrulması
  34- “Ya Ali, şu üç şeye sahip olmayanın hiçbir ameli doğrulmaz: Kendisini Allah’a karşı günah
  işlemekten alıkoyacak takva, akılsızın cehaletini önleyecek ilim ve insanlarla iyi geçinebilmesini
  sağlayacak akıl.”[34]

  Kötü Amellere Karşı Çıkmak
  35- Sizlerden biriniz, bir kötü iş gördüğünde onu eliyle ortadan kaldırsın; buna gücü yetmezse diliyle
  ona karşı çıksın; buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğz etsin; ki bu (sonuncusu) imanın en zayıf
  mertebesidir.”[35]

  Ehl-i Beyt’in Sevgisi
  36- “Bilin ki kim, Âl-i Muhammed (Ehl-i Beyt)’in sevgisi üzere (onların halleriyle hallenerek) ölürse
  şehit olarak ölmüştür; bilin ki kim, Âl-i Muhammed’in sevgisiyle ölürse, günahları bağışlanmış
  olarak ölmüştür, bilin ki kim, Âl-i Muhammed’in sevgisi üzere ölürse, tövbe etmiş olarak ölmüştür;
  bilin ki kim, Âl-i Muhammed’in sevgisi üzere ölürse, imanı kamil bir mümin olarak ölmüştür; bilin
  ki kim, Âl-i Muhammed’in sevgisi üzere ölürse ölüm meleği, sonra da Nekir ve Münker onu
  cennetle müjdeler; bilin ki kim, Âl-i Muhammed’in sevgisi üzere ölürse, gelinin kocasının evine
  uğrulandığı gibi o da cennete uğrulanır.”[36]

  Ehl-i Beyt
  37- “Benim Ehl-i Beyt’imle savaşanlar ile savaşır, onlarla dost olanlarla dost olur ve onlarla düşman
  olanlarla da düşman olurum.”

  Hz. Fatima
  38- “Fatıma benim bir parçamdır. Onu üzen beni üzer ve onu sevindiren beni sevindirir.”

  Yumuşaklık ve Sertlik
  39- “Yumuşaklık nede olursa onu süsler; sertlik de nede olursa onu çirkinleştirir.”

  Hacca Gitmeden Ölmek
  40- “Kim (gücü olduktan sonra) hacca gitmeyi geciktirerek hacca gitmeden ölürse Allah-u Teala onu,
  kıyamet günü Yahudi veya Hıristiyan olarak haşr eder.”
  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (27.05.07 Saat 21:25 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kırk Hadis - Resimli
  By temha2009 in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.08.19, 09:56
 2. Ramazan Ayı ve Oruç Hakkında Kırk Hadis
  By ayyildiz76 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 14.09.08, 17:20
 3. Kırk Parayla Alacağımız Bir Kavunu Nasıl Kırk Bin Liraya Yiyemiyoruz?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 10.10.07, 21:40
 4. Peygamber Efendimizden 40 Hadis...
  By seyyidvolkan in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.08.07, 23:54

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0