muhabbetullah varsa netice veriyorki Habibullaha ittiba vardır.


eğer ittiba yoksa ,muhabettullahda yoktur.


Allaha iman eden,elbette Allahı sevecek,Allahı sevmenin yolu Allahın sevdiği zata benzemek,ne varki biz Allahın sevdiği zata uyarsak Allahda bizi sevecektir.


demek Allahın bizi sevmesi için ,Resulullah asm sünneti seniyyesine uymak zorundayız.uymasak Allahda bizi sevmez.


ayrıntı bilgi için 11.lemaya bakınız.