Hz. İbni Ömer'den:

"Dört şey bir mü'minde toplanırsa, Allah ona, bu sebeple Cenneti vacib kılar:

Dilde doğruluk,

malda cömertlik,

kalbde sevgi,

gizlice ve aşikare hep insanların iyiliğini istemek, hayırhahlık."

(Hakim/Müstedrek)