+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Resulullah(a.s.m.)'ın Deccal'in Fitne ve Şerlerinden Allah'a Sığınması

 1. #1
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart Resulullah(a.s.m.)'ın Deccal'in Fitne ve Şerlerinden Allah'a Sığınması

  EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN
  DECCAL'İN FİTNE VE ŞERLERİNDEN ALLAH'A SIĞINMASI


  1- Abdullah Bin Abbas Radıyallahu anhuma dedi ki; " Resulullah Sallllahu aleyhi ve sellem, şu duayı Kur'an suresi öğretir gibi öğretirdi;


  اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم و أعوذ بك من عذاب القبر و أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال و أعوذ بك من فتنة المحيا و الممات

  "Allah'ım! Cehennem azabından sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal'ın fitnesinden sana sığınırım. Ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım."[Müslim (Mesacid, 134,1/413) Ebu Nuaym Müsnedül Müstahrec(2/188) Tirmizi (3494) Ebu Davud (1542) Nesai Kübra(1/662) Nesai(4/104) Malik (1/215) İbni Mace(3840) Müsnedi Rabi(1/198) İbni Hibban (995) ]

  İmam Müslim, Sahih'inde bu hadisi rivayet ettikten sonra der ki; " Bana, Tavus radıyallahu anh'ın oğluna şöyle dediği ulaştı; " Namazında bu duayı okudun mu?" Oğlu dedi ki ; "hayır" Bunun üzerine Tavus radıyallahu anh; "Namazını yeniden kıl. Zira baban Tavus bunu üç veya dört sahabeden nakletti"

  İmam Nevevi dedi ki; "Bu duanın te'kid edilmesi, bu sığınma duasının özellikle emredilmesi ve Tavus radıyallahu anh'ın sözünün zahiri, bu duayı namazda okumanın vacip oluşuna dalalet eder. Eğer bu dua unutulursa namazın iade edilmesi gerekir. Ulemanın çoğunluğu ise bunun vacip olmayıp müstehab olduğunu söylediler. Umulur ki; Tavus radıyallahu anh bu duayı vacip olduğuna inandığından değil, oğlunu edeblendirmek için üzerinde durarak te'kid etmişti. Vallahu a'lem"[Nevevi, Şerhu Sahihu Müslim (5/89)]

  2- Yine İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki; "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazının sonunda dört şeyden sığınırdı. Derdi ki;


  أعوذ بالله من عذاب القبر و أعوذ بالله من عذاب النار أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها و ما بطن أعوذ بالله من فتنة الأعور الكذاب

  "Kabir azabından Allah'a sığınırım, Cehennem azabından Allah'a sığınırım. Açık ve gizli fitnelerden Allah'a sığınırım. Ve tek gözlü yalancı Deccal'den Allah'a sığınırım."[Ahmed(1/305) Tayalisi(1/353) Abd Bin Humeyd(1/234) Buhari Tarihul Kebir(2/119) Ukayli Duafa(1/161)]

  3- Müminlerin annesi Aişe radıyallahu anha der ki; Rasullullah Sallallahu aleyhi ve sellem'i namazında Mesih Deccal'in fitnesinden sığınır iken işittim."[Buhari (Ezan, 833) Müslim (Mesacid, 127) Ebu Ya'la(8/319) Ebu Avane(1/131) İbni Ebi Şeybe(7/489)]

  4- Yine Aişe Radıyallahu anha demiştir ki; "Şüphesiz Rasulullah Sallahu aleyhi ve sellem namazda şöyle diyerek dua ediyordu;

  اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر و أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال و أعوذ بك من فتنة المحيا و الممات

  "Allah'ım! Kabir azabından sana sığınırım. Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım."[Buhari(1/286) Müslim(1/412) İbni Hibban(5/299) Hakim(1/725) Ebu Nuaym Müsnedül Mustahrec(2/185) Ebu Avane(1/547) Beyhaki(2/154) Ebu Davud(880) Nesai(3/56) İbni Mace(3838) İbni Ebi Şeybe(6/18) İshak Bin Rahuye(2/278) Ebu Ya'la(8/125) Tirmizi(3495) Ma'mer Cami(10/438) Abdurrezzak(2/208) Taberani Evsat(8/331) Ahmed(6/88) Abd Bin Humeyd(1/433)]

  5- Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi de bu rivayetleri doğrulamaktadır; "Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine şöyle demelerini emretti; "Cehennem azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının. Mesih Deccal'in fitnesinden Allah'a sığının. Hayatın ve ölümün fitnesinden Allah'a sığının."[Buhari (1/463) Müslim ( 1/412-413) İbni Huzeyme(1/356) İbni Hibban(3/296) Hakim(1/407) Ebu Nuaym Müsnedül Müstahrec(2/187) Ebu Avane(1/547) Nesai(4/103) İbni Mace (909) Tirmizi (3604) İbni Ebi Şeybe(3/50) Darimi (1344-1345) Ahmed(2/414, 416, 423, 454, 467, 477, 522) Buhari Edebül Müfred(1/226) Deylemi(2288)]

  Bu konudaki diğer rivayetler;

  6- Enes Bin Malik Radıyallahu anh'dan[Tirmizi (3485) Tirmizi; "Hasen, Sahih" dedi. Nesai(8/257,260) Nesai Kübra(4/443,448,449,458) İbni Ebi Şeybe(6/20) Ahmed(3/201, 205, 235, 264) Ebu Ya'la Müsned(7/113) Feyzül Kadir(2/153)]

  7- Abdullah Bin Amr Radıyallahu anhuma'dan[Ahmed (2/185-186) Nesai Sünenül Kübra(4/458) Buhari Edebül Müfred(1/229)]

  8- Ebu Said el Hudri Radıyallahu anh'den[İbni Ebi Şeybe(7/489) Ahmed(5/190) İbni Hibban (Mevarid,996) Cabir radıyallahu anh'den; Ramehürmüzi Muhaddisul Fasl(1/491)] ] rivayet edilmiştir.

  MESİH DECCAL VE YE'CÜC İLE ME'CÜC
  MECDÎ MUHAMMED EŞ-ŞEHAVİ


 2. #2
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Rivayette var ki, "Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz."Bunun için bin üç yüz sene zarfında emr-i Peygamberî ile bütün ümmet o fitneden istiâze etmiş, azab-ı kabirden sonra vird-i ümmet olmuş.
  Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, belki zevkle irtikâp ederler. Meselâ, Rusya'da hamamlarda kadın-erkek beraber çıplak girerler. Ve kadın, kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından, seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar. Ve fıtraten cemalperest erkekler dahi, nefsine mağlûp olup o ateşe sarhoşâne bir sürurla düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları, birer câzibedarlıkla pervane gibi nefisperestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa, cebr-i mutlakla olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz.[Beşinci Şua]

 3. #3
  Müdakkik Üye Sessiz İklim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Bulunduğu yer
  DİYARBAKIR
  Mesajlar
  730

  Standart

  “Ey Allah’ın kulları imanınızı koruyup direnin.” (Müslim Fiten 110, Tirmizi Fiten 59, İbn-i Mace Fiten 33) Ve Kehf suresinin baş (veya son) tarafından 10 ayet ezberleyip okuyanın onun fitnesinden korunacağı haberi (Müslim Müsafirun 257, Ebu Davud Melahim 14) Ümmetin maneviyatını yükseltmekle ve Deccal denen sahtekarı iman gücüyle yenebileceklerini ortaya koymaktadır. Deccal’e Mesih denmesi çok seyahat etmesi sebebiyle dendiği gibi, kendisinden hayrın silinmesi yahut bir gözünün yokmuş gibi silinmesi sebebiyle denmiştir. Zira bir yüzü dümdüz olup diğer bir rivayete göre var olan gözü tıpkı salkımdan dışarı fırlamış bir üzüm tanesi gibi pörtlektir. (Buhari, Ta’bir 11-33)(5)

  Kehf Suresi’ndeki ayetlerin anlamı düşünülüp, o fitnenin dehşetinden korunmak istenmiş ve bu surenin tamamının da bu özelliğin varlığı ilk ve sondan 10 ayet ve 3 ayet rivayetiyle tescil edilmiş bulunuyor.(7)


  5) Rıyyazu’s Salihin (terceme-şerh) Erkam Yay., c. 7, s. 446
  7) Avnu’l-Ma’bud, c. 11, s. 2953

  AşK DediĞiN Ya Allah'tan GeLmeLi...

  Ya ALLah İçİn OLmaLı...

  Ya Da ALLah'a ULaşTıRmaLı;

  YoKSa YerLe Bir oLmaLı...


 4. #4
  Dost gülizar nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2009
  Bulunduğu yer
  denizli
  Yaş
  26
  Mesajlar
  27

  Standart

  ALLAH razı olsun kardesım aslında cogumuzun vakıt bulamayıp yapmadıgı namazlardan sonra yapılan tesbıhatda bu dualar ve benzerlerı yer almaktadır.Mesela sabah namazında okudugumuz tesbıhatta bu duaların benzerlerı var ALLAH herkesın gunluk tesbıhatlarını yapmasını nasıp eylesın..amın!

 5. #5
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Amin,cümlemizden razı olsun.

  Nakilde de görüldügü üzere -tahiyyattaki salli ve barik dualarından sonra- şu ve şuna benzer duaları yapmak sünnettir:  Allah kabul etsin..

  Vesselam.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. fitne....
  By seyyah_salih in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.12.13, 18:06
 2. Haberiniz Olsun Bir Fitne Çıkacak !
  By delailinnur in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17.01.09, 13:10
 3. Kadin, Erkek ve Fitne
  By betül ceylin in forum Fıkıh
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 15.03.08, 08:27
 4. Mirac ve Resulullah'ın Allah'ı Görmesi
  By ademyakup in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.11.06, 13:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0