Ebû Umame (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

Ey Âdemoğlu! Fazlı, lütfu (O’nun yolunda) infak edip vermen senin için hayırlıdır. Bu lütfu se­nin infak etmemen ise senin için şerlidir. Sakın kendinde tu­tup (cimrilik edip de) vermezlik etme. Verdiğinde ilk önce aile efradınla başla. Veren el, alan elden daha hayırlıdır.”

Müslim (1036).