İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet etmiştir:

"Öyle idarecileriniz olacak ki onlar Allah katında mecusilerden daha şerlidirler"

(Taberani Mucemu's-Sagir 2/196 no: 1018 isnadı sahihtir.)