Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 10 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 93

Konu: "Zamanın Alimini Tanımayan Cahiliye Ölümü.." Diye Bir Hadis Var Mıdır?

 1. #1
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart "Zamanın Alimini Tanımayan Cahiliye Ölümü.." Diye Bir Hadis Var Mıdır?

  Cevabımız

  Değerli Kardeşimiz;

  "Her Müslümanın temel hedefi, Allahu Teala (cc)'ya ihlasla ibadet etmek ve imtihanı kazanmaktır. Müslümanların İslami bir hayat yaşayabilmeleri için cemaat haline gelmeleri zaruridir. Resul-i Ekrem (sav)'in: "Dünyanın ücra bir köşesinde bile olsa, üç kişinin, içlerinden birini kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları helal olmaz"(Müsned, İst. 1401, C. 2, Sh. 177) buyurduğu ve bu inceliğe işaret ettiği malumdur. Hevalarına muhalefet eden ve Allahu Teala (cc)'ya teslim olan kimselerin, İslami cemaatten müstağni olmaları mümkün değildir. Hz. Ömer (ra): "İslam, İslam olamaz, cemaat olmadıkça!.. Cemaat, cemaat olamaz, emiri olmadıkça!.. Emir, emir olamaz, ona itaat olmadıkça!.. Herhangi bir kimseyi, onun kavmi, fıkıh (ilmi) üzere başlarına geçirecek olurlarsa, bu, o kişi için de kavmi için de hayat olur. Herhangi bir kimseyi kavmi, fıkıh (ilmi) olmadan başa geçirecek olurlarsa, bu, o kişi için de kavmi içinde helak (sebebi) olur"(Darimi, Mukaddeme, 16.) diyerek, meselenin mahiyetini ortaya koymuştur.

  "Zamanın imamına bey'at etmeden ölen kişi, cahiliye ölümü üzerine ölür" mealindeki hadis-i şerif mürseldir. Yani rivayet zincirinde kopukluk vardır. Ancak, "Her kim, imama itaatten bir el kadar ayrılırsa, Kıyamet gününde Allahu Teala (cc)'ya ameli hususunda, lehinde hiçbir hücceti olmayarak kavuşacaktır. Her kim de boynunda bey'at olmadığı halde ölürse, cahiliye ölümü ile ölmüş gibi olur"(Sahih-i Müslim, 1851.) hadis-i şerifi, muhaddisler tarafından sahih olarak vasıflandırılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili "Kim ki emirinde çirkin bir şey görürse sabretsin. Muhakkak ki kim de emirinin otoritesinden bir karış ayrılıpta ölürse ancak cahiliye ölümü ile ölür." (Müslim, İmara 13 H. No: 1849/56) hadisi de vardır. İmam-ı Nevevi, bu hadis-i şerifi şerh ederken, "Müminlerin halifesi varken ve meşru bir ma'zereti söz konusu değilken bey'at etmeyenler" üzerinde durmuştur."

  Sorularlaİslamiyet


  Görüldügü üzere bu sahih olmayıp mürsel olan rivayette geçen "zamanının imamı"ndan kasıt "ulül emr" yani halifedir.Bını "müceddid" diye anlamak ilmin hilafınadır.Bu rivayetin yönü imama itaatadır.Mesela Kütüb-i Sitte Muhtasarı ve Şerhi'nde "İmamete Ait Hükümler" bölümünde şöyle zikredilmiştir:

  İMAMIN VARLIGI DİNEN ZARURÎDİR: Her mü'minin Müslümanlığının tamam olması için, imamı tanıması gerekmektedir, bu durum ise bir imamın varlığını zorunlu kılmaktadır.

  Bu söylenene delil olarak Kur'ân-ı Kerîm'den: "Allah'a itaat edin, resûle ve sizden olan emir sahibine (yâni imama) da itaat edin..." (Nisa, 59) meâlindeki âyet ile, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)' in: "Kim zamanının imamını tanımadan ölür ise, câhiliye ölümü ile ölmüş olur" meâlindeki hadisi gösterilir."

  Teftazânî bu nasslarla imamı tanımanın ve ona itaat etmenin vâcib kılınmış olduğunu belirttikten sonra, imamın varlığının vücûbuna hükmeder: "Zira tanıma ve itaat etmenin vâcib olması onun var olmasını da vâcib kılar."
  Buna örnek olarak şu rivayetler verilebilir:

  "Kim emîrinden hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşırsa sabretsin, zîra kim sultandan bir karış uzaklaşır ve ölürse cahiliye ölümü ile ölmüş olur.


  "Kim itaatten dışarı çıkar ve cemaatten ayrılır ve bu halde ölürse, cahiliye ölümü ile ölür."

  [Buhârî, Ahkâm 4; Müslim, İmâret 53, (1848); Nesâî, Tahrim 28, (7, 123); İbnu Mace, Fiten 7]

  Vesselam.

 2. #2
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  Ezcümle: Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın altı aylık hilafetiyle beraber Risale-i Nur'un Cevşenü l-Kebirden ve Celcelutiyeden aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-i imaniye noktasında Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşincihalife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü, adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur dur ve onun şahs-ı manevisi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir manevi veledi hükmündedir diye senin mektubunu tadil ettim.

  Emirdağ Lâhikası | İkramı İzhar Mektubunun Tetimmesi | 65

 3. #3
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Alıntı tename Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ezcümle: Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın altı aylık hilafetiyle beraber Risale-i Nur'un Cevşenü l-Kebirden ve Celcelutiyeden aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-i imaniye noktasında Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşincihalife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü, adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur dur ve onun şahs-ı manevisi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir manevi veledi hükmündedir diye senin mektubunu tadil ettim.

  Emirdağ Lâhikası | İkramı İzhar Mektubunun Tetimmesi | 65
  Haydaaaa.Mes'eleyi nereye bağladınız!

  Size birşey sorayım:Haram nedir?

 4. #4
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  Alıntı Ene-Zerre Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Haydaaaa.
  Ne işin var çayda???
  Soruya verilen cevab çoğaldıkça doğru gizlenir

  Hz. Ali (ra)

 5. #5
  Gayyur şalamar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Bulunduğu yer
  hayretler içindeyim...
  Mesajlar
  131

  Standart

  ??????????????????????????????????????
  Görünmemek olmamağa delil değildir..

 6. #6
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Alıntı tename Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ne işin var çayda???
  İlme muhalif sözleri yutturmaya çalışmayın.Burada geçen imamdan kastın manevi bir şey degil beşer bir imam olduğu apaçık meydandadır.Tersi cevaplara ancak şaşılır.Allah ıslah etsin sizi,sizin bu fikriniz bid'attir,ahirinize yazık.

 7. #7
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  Alıntı tename Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ezcümle: Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın altı aylık hilafetiyle beraber Risale-i Nur'un Cevşenü l-Kebirden ve Celcelutiyeden aldığı bir kuvvet ve feyizle vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-i imaniye noktasında Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek tam beşincihalife nazarıyla bakabiliriz. Çünkü, adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur dur ve onun şahs-ı manevisi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir manevi veledi hükmündedir diye senin mektubunu tadil ettim.

  Emirdağ Lâhikası | İkramı İzhar Mektubunun Tetimmesi | 65
  İşte, büyük ulemâ-i İslâm ve meşâyih-i kirâm,

  çok tecrübe ve imtihanlarla şöyle bir kanaate varmışlardır ki,

  Bediüzzaman ne söylerse hakikattir.

  Bediüzzamanın eserleri sünûhât-ı kalbiye olup, cumhur-u ulemânın tasdik ve takdirine mazhardır.

  Ehl-i ilim, ehl-i tasavvuf ve ehl-i mektep ve fen,

  Bediüzzaman'ın eserlerinden sadece istifâza ve istifade ederler.

  Evet, üç aylık bir tahsili bulunan

  ve kırk seneden beri Kur'ân-ı Kerîmden başka bir kitapla iştigal etmeyen,

  yüz otuzu Türkçe, on beşi Arapça olan eserlerini telif ederken

  hiçbir kitaba mürâcaat etmediği,

  henüz hayatta olan kâtipleri tarafından şehâdet edilen,

  esâsen kütüphânesi de bulunmayan,

  yarım ümmî bir zât,

  öyle misilsiz bir ilânâtla,

  ulûm-u cedîde de dahil mütenevvi' ilimlerde,

  yüksek âlimler ve büyük mürşidlerle,

  genç yaşında yaptığı münâzaraların hepsinde muvaffak olduğu meydanda bulunan,

  ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilâflı olanları tashih eden,

  kendisi için

  "Bediüzzaman'ın cevap veremeyeceği bir suâl yoktur"

  diye allâmeler tarafından tasdik edilen

  ve Avrupa'nın bir kısım idrâksiz ve garazkâr feylesoflarının,

  müteşâbih âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflere yaptığı taarruzlarını,

  o âyet ve hadîslerin birer mu'cize olduğunu eserleriyle ispat ederek itirazlarını kökünden yıkan

  ve böylece evhâma düşürülen bâzı ehl-i ilmi de kurtarıp,

  İslâmiyete olan hücumları akîm bırakan Said Nursî gibi bir müellifin,

  elbette dâhî bir müfessir-i Kur'ân

  ve onun ilminin vehbî ve vâsi' olduğuna,

  eserleri olan Nur Risâlelerinin

  bir hayat boyunca okumaya lâyık hârika bir şâheser olduğuna şüphe edilemez.

  Sözler | Konferans | 709

 8. #8
  Yasaklı Üye Ene-Zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Kainat Mescidi...
  Mesajlar
  2.455

  Standart

  Alıntı tename Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İşte, büyük ulemâ-i İslâm ve meşâyih-i kirâm,

  çok tecrübe ve imtihanlarla şöyle bir kanaate varmışlardır ki,

  Bediüzzaman ne söylerse hakikattir.

  Bediüzzamanın eserleri sünûhât-ı kalbiye olup, cumhur-u ulemânın tasdik ve takdirine mazhardır.

  Ehl-i ilim, ehl-i tasavvuf ve ehl-i mektep ve fen,

  Bediüzzaman'ın eserlerinden sadece istifâza ve istifade ederler.

  Evet, üç aylık bir tahsili bulunan

  ve kırk seneden beri Kur'ân-ı Kerîmden başka bir kitapla iştigal etmeyen,

  yüz otuzu Türkçe, on beşi Arapça olan eserlerini telif ederken

  hiçbir kitaba mürâcaat etmediği,

  henüz hayatta olan kâtipleri tarafından şehâdet edilen,

  esâsen kütüphânesi de bulunmayan,

  yarım ümmî bir zât,

  öyle misilsiz bir ilânâtla,

  ulûm-u cedîde de dahil mütenevvi' ilimlerde,

  yüksek âlimler ve büyük mürşidlerle,

  genç yaşında yaptığı münâzaraların hepsinde muvaffak olduğu meydanda bulunan,

  ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilâflı olanları tashih eden,

  kendisi için

  "Bediüzzaman'ın cevap veremeyeceği bir suâl yoktur"

  diye allâmeler tarafından tasdik edilen

  ve Avrupa'nın bir kısım idrâksiz ve garazkâr feylesoflarının,

  müteşâbih âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflere yaptığı taarruzlarını,

  o âyet ve hadîslerin birer mu'cize olduğunu eserleriyle ispat ederek itirazlarını kökünden yıkan

  ve böylece evhâma düşürülen bâzı ehl-i ilmi de kurtarıp,

  İslâmiyete olan hücumları akîm bırakan Said Nursî gibi bir müellifin,

  elbette dâhî bir müfessir-i Kur'ân

  ve onun ilminin vehbî ve vâsi' olduğuna,

  eserleri olan Nur Risâlelerinin

  bir hayat boyunca okumaya lâyık hârika bir şâheser olduğuna şüphe edilemez.

  Sözler | Konferans | 709
  Allah'tan korkun,ben burada hadis-i şerif naklettim.Siz konuyu nerelere getiriyorsunuz,mevzuyla alakasız mesajlar yazıyorsunuz.Sükut ediyorum,konuşur konuşur susarsınız.

 9. #9
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Alıntı Ene-Zerre Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah'tan korkun,ben burada hadis-i şerif naklettim.Siz konuyu nerelere getiriyorsunuz,mevzuyla alakasız mesajlar yazıyorsunuz.Sükut ediyorum,konuşur konuşur susarsınız.
  Maalesef aziz kardeşim gerçekler acıdır.Fakat inşaallah zamanla yaralarınız geçince iyi olursunuz.Şifa rabbimden.Maasselam
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 10. #10
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  Sözün güzelliği kısalığındadır..

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 2. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 3. Rabb'in de: "Sizin bilmediğinizi ben biliyorum!" diye onlara cevab verdi.
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.10.14, 14:32
 4. "Takva" Erdem midir? İnsanın Hayatında "Erdem" Var mıdır?
  By nizamülmülk in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 31.03.09, 19:35
 5. Sen Ey Riyakar Nefsim! "Dine Hizmet Ettim" Diye
  By gulsah in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 04.04.07, 13:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0