Ebu Hureyre'den (r a) rivayetle Nebi'ye (sav) soruldu:Allah yolunda cihad etmeye denk ne var?"Güç yetiremezsiniz" dediÜçüncüsünde:Allah yolunda cihad edenin misali, Allah yolunda cihad edenin evine dönünceye kadar gündüzleri oruçla, geceleri de ibadet ve kıyamla geçiren adamın misali gibidir" dedi" [Müslim İmare: 29; Tirmizi Cihad: I]

Yine ondan rivayetle bir adam:Ey Allah'ın Rasulü! Cihada denk gelecek bir ameli bana göster" dediRasulullah (sav):Bulamıyorum" dediSonra:Mücahid çıktığında sen de mescidine girip, kesintisiz gece kıyam edip, (gündüzleri) oruç tutup iftar edebilir misin?" (Adam Kim bunu yapabilir?" dedi."[Buhari Cihad: 2]

Rasulullah'ın (sav) ashabından bir kişi tatlı su kaynaklarının bulunduğu bir vadiden geçti"İnsanlardan el etek çekip bu vadide kalsam? Ancak Rasulullah'tan (sav) izin almadan bu işi yapmam" diye düşündüBunu Rasulullah'a (sav) söyleyince, Rasulullah (sav):Yapma! Şüphesiz Allah yolundaki birinizin (yaptığı cihad) fazileti, evindeki yetmiş yıl namazından daha efdaldirAllah'ın sizi bağışlamasını ve Cennetine koymasını istemez misiniz? Allah yolunda cihad edinizDevenin iki süt arası müddeti kadar Allah yolunda savaşanlara Cennet vacip olmuştur." [Sahihtir; Tirmizi Cihad: 17]