Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki :
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız
bırakmaz. Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını
görür. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple
onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir müslümanı örterse,
Allah da onu kıyamet günü örter." (Rezin bir rivayette şunu ilave
etti: "Kim, hakkı sübut buluncaya kadar mazlumla birlikte otursa,
ayakların kaydığı günde Allah onun ayağını Sıratta sabit kılar.")

Ebu Davud, Edeb 46, (4893); Tirmizi, Hudud 3, (1426); Buhari, Mezalim
3, İkrah 7; Müslim, Birr 58