Peygamber Efendimiz (SallAllahu Aleyhi Vesselem) Hz. Ali'ye buyurdu: Yâ Ali altıyüzbin koyun mu, altıyüzbin altın mı,altıyüzbin nasihat mi istersin?

Hz. Ali de altıyüzbin nasihat isterim dedi ve Peygamber Efendimiz (SallAllahu Aleyhi Vesselem) buyurdu: Şu altı nasihate uyarsan altıyüzbin nasihata uymuş olursun.

1-Herkes nafilelerle uğraşırken sen farzları ifa et. Yani farzlardaki rükünleri, vacipleri, sünnetleri, müstehapları ifa et.

2-Herkes dünya ile meşgul olurken sen ALLAH-U TEALA'yı hatırla. İslama uygun yaşa, İslama uygun kazan, İslama uygun harca.

3-Herkes birbirinin ayıplarını ararken sen kendi ayıplarını ara. Kendi ayıplarınla meşgul ol.

4-Herkes dünyayı imar ederken sen dinini imar et, zinetlendir.

5-Herkes halka yaklaşmak için vasıta ararken, halkın rızasını gözetirken sen HAKK'ın rızasını gözet. HAKK'a yaklaştıkça sebep ve vasıtaları ara.

6-Herkes çok amel işlerken sen amelinin çok olmasına değil İHLASLI olmasına dikkat et.

Hz Ali diyor ki, bir gün Resulullah (SallAllahu Aleyhi Vesselem) beni huzuruna cağırarak şöyle buyurdular:
- Ya Ali senin bana yakınlığın Harun peygamberin Musa (Aleyhisselam)´a olan
yakınlığı gibidir. Ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir. Sana vasiyetler edeceğim.

Dinlersen şükür edenlerden olur ve şehid olursun. Allahü Teala seni kıyamet günü alim ve fakih olarak diriltir, dedi ve şöyle devam etti:

YA ALİ MÜMİNİN ÜÇ ALAMETİ VARDIR
- Namaz kılmak
- OruÇ tutmak
- Zekat ve sadaka vermek


MÜNAFIKTA ÜÇ ALAMET VARDIR
- Namazı yalnız kılarken yanlış ve noksan kılar. Toplum yanında kılarken tam ve düzgün kılar.
- Kendisini öğenlerin yanında işlerini düzgün yapar
- Cenab-ı Hakkı toplum yanında zikreder yalnız kalınca unutur.


MÜNAFIKTA ÜÇ ALAMET DAHA VARDIR
- Konuştuğu söz yalandır
- Verdiği sözde durmaz
- Emanete hıyanetlik eder


ZALİMDE ÜÇ ALAMET VARDIR
- Kendisinden zayıf olanları ezer
- Gücü yettiği kadar başkalarının malını zorla alır
- Nereden yiyip ictiğini, giyip kuşandığını incelemez. Haram helal
demez ne bulursa alır.


KISKANÇLARDA ÜÇ ALAMET VARDIR
- Toplumda bir kimseye yaltaklanır
- Herkesin arkasından gıybet eder cekiştirir
- Başına bela gelenlere sevinir


TENBELLERDE ÜÇ ALAMET VARDIR
- Allah´a ibadet ederken tenbellik eder, hic neşe duyamaz
- Yaptığı ameli kusurludur ve boşa gider
- Namazı vaktinde kılmaz gecirir


TEVBE EDEN KİMSENIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR
- Haramlardan sakınıp uzaklaşır
- İlim öğrenmeye hırslı va azimli olur
- Göğüsten cıkan süt tekrar gerisin geriye girmediği gibi o da tevbe
ettiği günaha bir daha dönmez.


AKILLI KİMSEDE ÜÇ ALAMET VARDIR
- Dünyaya değer vermez
- Sıkıntı eza cefa ceker de şikayet etmez
- Sıkıntı ve musibetli anlarda sabır ve tahammül gösterir


SABIRLI KİMSEDE ÜÇ ALAMET VARDIR
- Kendisini arayıp ziyaret etmeyenlere gidip ziyaret eder
- Kendisine zulmedeni bağışlar
- Kendisini mahrum edenlere bağışta bulunur


AHMAK KIMSENIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR
- Farzlarda tembellik eder
- Faydasız boş şeyleri çok konuşur
- Merhametsizdir. Mahlukata çok eziyet eder


İYİ KİMSELERİN ÜÇ ALAMETİ VARDIR
- Yediği helaldir
- Kendi şehrinde ilim meclislerinde bulunur
- Beş vakit namazı cemaatle kılar


BEDBAHT KİMSENIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR
- Yediği haramdır
- İlimden nasibi yoktur
- Namazı özürsüz yalnız başına kılar


İYİ İNSANLARIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR
- İbadetlerini zamanında yerli yerinde yapar
- Haram olan şeylerden uzak durur
- Kendisine kötülük yapan kimseye iyilik eder


KÖTÜ OLAN KİMSENİNDE ÜÇ ALAMETİ VARDIR
- Allah´ın emirlerine karşı tembellik eder.
- Herkese zararı dokunur
- Kendisine iyilik edene kötülük eder


SALİH KİMSEDE ÜÇ ALAMET VARDIR
- Bilgisiyle amel edip dinini kuvvetlendirir
- Kendisi icin beğendiğini başkaları icin de beğenir
- Cenab-ı Hakka karşı güzel amelde bulunur, O´nu hoşnut eder


MÜTTEKİ KİMSEDE ÜÇ ALAMET VARDIR
- Kötü insanlardan uzaklaşır
- Yalan söylemekten sakınır
- Harama düşerim korkusuyla helalden bile sakınır


GÜNAHKAR KİMSENİN ÜÇ ALAMETİ VARDIR
- Bütün işlerinde yanılgı icindedir
- Oyun ve calgı ile uğraşır
- Unutkan olur