Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor: Resulullah (sas) buyurdular ki: "Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icabet olunur.

Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabb'ime dua ettim duamı kabul etmedi!" (Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir: "Kul, günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası kabul edilmeye devam eder."

Tirmizi'nin bir diğer rivayetinde şöyledir: "Allah'a dua eden herkese Allah icabet eder. Bu icabet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur, yeter ki günah taleb etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun." (Kütüb-ü Sitte, Hadis No: 1782)

Üç kişi var ki duaları reddedilmez

Üç kişi vardır duaları reddedilmez (mutlaka kabul edilir): Âdil devlet başkanı, iftarını yaptığı zaman oruçlu ve zulme uğramış kişinin duası. Allah, mazlumun duasını bulutların fevkine çıkarır ve onlara sema kapıları açılır ve Allah Teala hazretleri: "İzzetime yemin olsun! Vakti uzasa da, duanı mutlaka kabul edeceğim!" buyurur. (Kütüb-ü Sitte, Hadis No: 5099)