Muaviye bin Hayde’den (Radiyallahu Anh):

"İstiğfar, amel sayfalarında nur saçar."

(İbn-i Asakir)

---

Huzeyfe’den (Radiyallahu Anh):

"İstiğfar, günahların silgisidir."

(Deylemî)

---

İstiğfar, günahlarını Allah’a itiraf etmek ve bağışlaması için af dilemek demektir.

Allah’a istiğfarda bulunmak, işlenen günahları siler, temizler. İstiğfar bir çeşit günah silgisidir.

Diğer taraftan istiğfar, amel sayfalarını süsler, nurlandırır. Bu sebeple mü’min devamlı istiğfar getirir, Allah’tan af ve bağışlanma diler.

Resulullah.org