İdarecilik ve Yağmursuzluk (Hadis-i Şerifler)

Allah bir millete gazap ettiğinde yere batırma ve suret değiştirme azabını vermesede,pahalılık onları ezer.Yağmurları yağmaz olur.Kötüleri idareyi ele geçirir. (Camiüs'Sağir)

Fuhuş yaygınlaşınca yer sarsıntısıları olur.İdareciler zulüm ve haksızlık yaptıklarında yağmur kesilir.İslam idâresi altında yaşayan gayr-ı müslimlere verilen sözler yerine getirilmediğinde de düşman gâlip gelir. (Camiüs'Sağir)

Bazı hareketlerini akla ve dine uygun,bazılarınıda çirkin bulduğunuz bir kısım idareciler çıkacak.Onlara verdiği desteği geri alan kurtulur.Onlardan uzak yaşayan selâmete erer.Onlarla haşir neşir olanda helâk olur.(Camiüs'Sağir)

İbn-i Mesud (r.a.) rivâyet ediyor:
Herşeyin bir ifsad edici bir âfeti vardır.Bu dinin âfeti ise kötü idarecilerdir.(Camiüs'Sağir)

Ali'den (r.a.) rivâyetle:
Allah bir millet hakkında kötülük dilerse,idârecilerini israfcı ve zevkine düşkün kimselere havale eder.
(Camiüs'Sağir)

Muaviye (r.a.)rivâyet ediyor:
Öyle idareciler gelecek ki istediklerini söyleyecekler,fakat kimse ses çıkarmayacak.Bunlar bir biri peşi sıra Cehenneme yuvarlanacaklar.(Camiüs'Sağir)