+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Müşriklerin İstek ve Sorularını Allah Tarafından Cevaplandırılışı

 1. #1
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart Müşriklerin İstek ve Sorularını Allah Tarafından Cevaplandırılışı

  "Onlara, Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet gelmez ki, onlar muhakkak ondan yüz çevirmiş olmasınlar.

  İşte, onlar, hak (Kur'ân) kendilerine gelince de onu yalanlamışlardır.

  Fakat, yakında onlara ne ile alay etmekte olduklarının (dehşetli) haberi gelecektir!

  Görmediler mi ki, Biz kendilerinden önce nice nesiller helak ettik?

  Biz onlara, yeryüzünde, size vermediklerimizi vermiştik ve üzerlerine gökyüzünü (yağmuru) bol bol salmıştık.

  Altlarından ırmaklar akıtmıştık.

  Öyle iken, onları günahları yüzünden helak edip arkalarından yeni bir nesil olarak başkalarını var ettik.

  Sana; kâğıt üzerinde yazılı bir kitap indirmiş olsaydık, kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı, yine, o küfür edenler muhakkak:

  'Bu, apaçık bir sihirden başka birşey değildir derlerdi. Bir de:

  'Onun üzerine, bir melek indirilseydi yal' dediler.

  Eğer biz öyle bir melek indirseydik, muhakkak iş bitirilmiş olurdu: Kendilerine bir an bile göz açtırıl*ın azdı!

  Eğer Biz onu (peygamberi) bir melek yapsaydık, yine, o meleği de bir adam suretinde gösterir ve herhalde, onları yine düşmekte oldukları şüpheye düşürürdük.

  Andolsun ki: Senden önceki peygamberlerle de alay edildi de, eğlenmekte oldukları şey, içlerinden o maskaralık edenleri çepeçevre kuşaüverdi!

  De ki: Yeryüzünde gezip dolaşınız! Sonra da bakınız ki, peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuştur?"[126] "Bir Kur'ân ki, dağlar onunla yürütülseydi, veya yer onunla parçalansaydı, yahut ölüler onunla konuşturul s aydı, (o kâfirler yine iman etmezlerdi).

  Ne var ki, bütün iş Allah'ındır!

  İman edenler hâlâ anlamadılar mı ki, Allah dileseydi elbette hepsine birden hidayet ederdi.

  O kâfirier(e gelince), Allah'ın va'di erişinceye kadar, kendi sun' ve taksirleri, küfürleri, kötü amelleri yüzünden, ya ansızın başlarına büyük bir belâ çatıp duracak, ya da (o belâ) yurtlarının yakınına konacaktır!

  Şüphesiz ki, Allah va'dinden dönmez!

  Andolsun ki, senden önceki peygamberlerle de alay edildi.

  Ben, o küfür edenlere bir müddet için meydan verdim. Sonra da, tutup onları azaba uğrattım!

  Uğratıldıkları azap nasıl da dehşetli idi!"[127]

  "Onlar: 'Bu peygambere ne oluyor? Yemek yiyor. Çarşılarda pazarlarda gezip yürüyor. Ona bir melek indirilse de, yanında azapla bir korkutucu; yahut, ona (gökten) bir hazine bırakılsa ya! Yahut onun güzel bir bahçesi olsa da ondan yese ya!' dediler.

  Hem o zalimler (mü'minlere de):

  'Siz,' dediler, 'büyülenmiş bir adamdan başkasına tâbi olmuyorsunuz.'

  Bak! Onlar senin hakkında ne kötü misaller (kıyaslar) getirip saptılar. Artık onlar hidayete hiçbir yol bulamazlar.

  (Allah) Öyle yüce bir Allahtır ki, dilerse sana bu (dediklerinden) daha hayırlısını (verir), altından ırmaklar akan Cennetler verir, saraylar da yapar!"[128]

  "Biz, senden önce de, peygamberleri bundan başka şekilde göndermedik.

  Şüphe yok ki, onlar (o peygamberler) de, hem yemek yerler, hem çarşılarda pazarlarda yürür gez*erlerdi.

  Sizin bir kısmınızı diğer bir kısım için bir ibtilâ (veya imtihan konusu) yaptık ki, sabredecek misiniz (bilinsin) diye.

  (Bununla birlikte) Senin Rabbin herşeyi hakkıyla Görendir!

  Bize kavuşmayı ummayanlar: 'Bizim üzerimize de melekler indirilse ya? Yahut biz de Rabbimizi görsek ya?' dediler.

  Andolsun ki, onlar nefislerinde kibirlendiler, büyük bir azgınlıkla haddi aştılar.1"![129]

  "Biz sana kat'iyyen inanmayız! Meğer ki, bizim için şu yerden bir pınar akıtasın!

  Yahut senin hurmalıklardan, üzümlüklerden bir bahçen olsun da, aralarından şırıl şırıl ırmaklar akı*tasın!

  Yahut, dediğin gibi, gökyüzünü üstümüze parça parça düşüresin!

  Yahut Allah'ı ve melekleri kefil (tanık) getiresin!

  Yahut senin altından bir evin olsun!

  Yahut semaya çıkasın!

  Bize oradan okuyacağımız bir Kitab indirmedikçe, göğe çıktığına da asla inanmayız!' dediler.

  De ki: 'Rabbimin şanı yücedir! Ben Allah'ın Resûlü bir beşerden başkası mıyım?'

  Kendilerine hidayet (rehberi) geldiği zaman insanların iman etmelerine, ancak 'Allah bir beşeri mi peygamber gönderdi?' demeleri engel olmuştur.


  (Tarafımdan) söyle onlara: 'Eğer yeryüzünde insanlar gibi sakin sakin yürüyen melekler olsaydı, elbette onlara gökten melek bir peygamber gönderirdik!'

  De ki: 'Sizinle benim aramda, şahit olarak, Allah yeter!'

  Çünkü, O, kullarının yaptıklarından hakkıyla haberdardır, her yaptıklarını hakkıyla Görendir!

  Allah kime hidayet nasip ederse, işte o doğru yolu tutar.

  Kimi de şaşkınlıkta bırakırsa, artık onlar için Allah'tan başka asla yardımcılar bulamazsın!

  Biz onları Kıyamet günü körler, dilsizler, sağırlar olarak, yüzükoyun hasrederiz!

  Onların varacağı yer Cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça Biz onun alevini arttırırız!"[130]

  "Biz senden önce nasıl peygamberler gönderdikse, seni de öylece, kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimiz Kur'ân'ı onlara okuman için gönderdik.

  Onlar Rahmân'ı tanımazlar. Sen, de ki:

  'O, benim Rabbimdir! O'ndan başka, hiçbir ilah yoktur!

  Ben ancak O'na dayanırım!

  Benim tevbem de, dönüşüm de yalnız O'nadır!'"[131]

  ". . . Biz, eğer dilersek, onları yere geçiririz!

  Yahut gökten üstlerine parçalar düşürürüz!"[132]

  "Şimdi, onlar çarçabuk azabımızı mı istiyorlar?!

  Fakat, bu onların bölgesine çökünce, (gelecek tehlikelerle) korkutulan onların sabahı ne kötü ola*caktır!"![133]

  "Birde, onlar Allah'a kızlar isnad ederler.

  Hâşâ! O'nun sânı bundan tamamıyla münezzehtir!"[134]

  "Onlar, ondan (peygamberden) yüz çevirdiler de, ona kimi 'Bir öğretilmiş!', kimisi de 'Bir mecnun!' dediler."[135]

  "Sen, Rabbinin nimeti sayesinde, bir mecnun değilsin!"[136]

  "Sen, hemen öğütlemekte devam et!

  Sen, Rabbinin nimeti sayesinde, ne kâhinsin, ne de mecnunsun!"[137]

  "Hiç şüphesiz, sen büyük bir ahlâk üzerindesin!

  Sen yakında göreceksin, onlar da görecekler ki, delilik hanginizde imiş?"[138]

  Onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelmedi ki, onun hakkında da mutlaka böylece sihirbaz yahut mecnun demişlerdir.

  Hepsi de, bunu birbirine tavsiye mi ettiler?!

  Hayır! Onlar, umumiyetle, azgınlar güruhunun ta kendisidirler!"[139]

  "'İnsanları, korkut! İman edenlere, Rableri katında, kendileri için muhakkak birkadem-i sıdk (şefaat ve ecir) olduğunu müjdele!' diye içlerinden bir Erte yaptığımız vahiy insanlar için şaşılacak birşey mi oldu ki, o kâfirler 'Bu, seksiz şüphesiz, apaçık bir sihirbazdır!' dediler."[140]

  "O kâfirler, içlerinden, başlarına gelecek tehlikeleri bildiren bir peygamber geldiğine şaştılar da 'Bu, bir büyücü, bir yalancıdır!' dediler."[141]


  "Onlar seni dinlerken, nasıl dinlediklerini ve fısıldaştıklarını ve o zalimlerin (mü'minlere) 'Siz ancak büyülenmiş bir adama tâbi oluyorsunuz' dediklerini de Biz çok iyi biliyoruz!"[142]

  "Fakat, o kâfirler hâlâ Kur'ân'ı yalanlama içindeler. Halbuki, o şanlı bir Kur'ân'dır ve onun aslı Levh-ı Mahfuzdadır."[143]

  [136] Kalem: 2.
  [137] Tûr: 29.
  [138] Kalem: 4-6.
  [139] Zâriyât: 52-53.
  [140] Yûnus 2.
  [141] Sâd:,4.
  142] İsrâ: 47.
  143] Buruc: 19,21, 22.
  M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 1/317-321.
  [144] İbnİshak,İbnHişam, Sîre, c. 1, s. 321-322, Taben, Tefeîr, c. 15, s. 191, 192, Fahru'r-Râzî, Tefefr, c. 21, s. 82, Kurtubi, Tefar, c. 10, s. 346-347, İbn Se^id, Uyûnu'l-eser, c. 1, s. 108-109, Etau'l-Fidâ, Tefar, c. 3, s. 71-72, Suyuti Dürm'l-mensûr, c.4, s. 210.
  [145] Kehf 23-24.
  [146] Kehf 1-26, 83-98.
  [147] İsrâ: 85.
  [148] İbn İshak.İbnHişam, Sîre.d, s. 334-335.
  [149] Fussilet: 26.
  M. Asım Köksal, İslam Tarihi,

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

 2. #2
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Allah razi olsun, güzel bir derleme.


 3. #3
  Vefakar Üye zerre06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  ANKARA
  Mesajlar
  510

  Standart

  amin.ecmain
  evet muhteşem bir derleme
  M.asım KÖKSAL-İslam Tarihi eserinden..Allah cc,bu derlemeyi yapandan,emeği geçen herkesten razı olsun.

  "Subhansın ya Rab!senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki?herşeyi hakkiyle bilen,herşeyi hikmetle yapan Sensin."(Bakara suresi 2/32)

  "insan ilim tahsil ettikçe cehlini anlar.ilmin nihayeti de yoktur."

  ”bu zamanda feragat ve fedakarlık bir iksir gibi,magnetizma gibi tesir eder.”

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 31.10.09, 11:52
 2. Kurtlar Tarafından Yazılan Allah Lafzı...
  By şakk_ı kader in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 23.03.09, 19:17
 3. Bir İtiraf, Bir İstek
  By Ebu Rudeyha in forum Şiirler
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 30.08.08, 21:43
 4. Bİr İstek
  By şua in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 10.08.07, 17:54
 5. Ya Rasul!Onlar Müşriklerin Çocukları Değiller mi?
  By elff in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08.05.07, 11:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0