Şakîk bin Seleme’den (Radiyallahu Anh):

– Abdullah b. Mes’ûd Hz.leri, her perşembe günü insanlara öğüt verirdi.

Bir adam şöyle dedi:

"İsteriz ki her gün bize öğüt veresin."

Abdullah bin Mes’ud Hz.leri, şu cevabı verdi:

"Sizi usandırmaktan ve bıktırmaktan korkuyorum. Sizi bezdirmemek için arasıra öğüt veriyorum.
Tıpkı Allah Resûlünün yaptığı gibi"

(Buhârî, Müslim ve Tirmizî)

---

İnsanlara nasihat ve öğüt; bezdirmeden, usandırmadan, sevdirerek, motive ederek, şevklendirerek verilmelidir. Bu, Allah Resûlünün sünnetidir.