İbnu Abbas’tan (Radiyallahu Anh):

– Resülüllah (Aleyhisselâtü Vesselâm) Umre ziyaretinde, müşriklere müslümanların güçlü olduğunu göstermek için Beytullah’ın etrafında ve Safa ile Merve arasında (hızlı ve canlı bir yürüyüşle) tavaf ve sa’y etti.

(Buhari/Hac, Megazi; Müslim/Hacc; Tirmizi/Hacc,
Ebu Davud/Menasik)

---

İbnu Abbas’tan (Radiyallahu anh):

– Resülüllah’ı (Aleyhissalâtü Vesselâm) tavafın bütün dönüşlerinde (şavtlarında) ashabına remel yapmalarını (hızlı ve çalımlı yürümelerini) emretmekten alıkoyan şey, sadece onlara duyduğu şefkatti. (Herkesin, her zaman bunu yapamamaları endişesiydi)

(Buhari/Hac, Megazi; Müslim/Hacc; Tirmizi/Hacc,
Ebu Davud/Menasik)