Ravi: Bera

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İki müslüman karşılaşıp musafahada bulununca, ayrılmalarından önce (küçük günahları) mutlaka affedilir."


Kaynak: Ebu Davud, Edeb 153, (5211, 5212); Tirmizi, İsti'zan 31, (2729)