Muhammed ibni sîrîn (r.anh)buyurmuşturki: "Bir kere biz yetra ırmağının kenarında konakladık.Oranın halkı bize gelerek: "Buradab gidin çünkü burada kim konakladıysa eşyası çalınmıştır." dediler.
Bunun üzerine bütün arkadaşlarım oradan ayrıldılar, ben ise, İbni Ömer (r.anh) nın Resulullah (s.a.v) den nakletiği:" Her kim bir gecede otuz üç ayet okursa, o gece kendisine hiç bir canavar ve hırsız zarar veremez.Sabah oluncaya kadar kendisi ve efrad-ı ailesine afiyet verilir."Hadis-i şerifinden dolayı kaldım.
Akşam olunca ben uyuyamadım, birde baktım ki, kılıçlarını kuşanmış bir cemaat bana yaklaşıyordu, fakat bana ulaşamadılar.
Ben onların otuz kereden fazla üzerime geldiklerini gördüm,fakat hiç bir seferinde bana zarar edemediler.
Sabah olunca yola hazırlandım, o saldıranlardan bir yaşlı karşıma çıkarak: "Ey adam! Sen insan mısın, cin misin?" diye sordu. Ben "İnsanım." diye cevap verince,
O: "Senin halin nedirki? yetmiş defadan fazla sana geldik, her seferinde seninle bizim aramızda demirden bir sur çekildi." deyince,bende ona bu hadis-i şerifi anlattım.
Bu ayetlerde:
Bakara süresinin başından 4 ayet,
Ayetel kürsî ve ondan sonraki 2 ayet,
Bakara süresinin sonundan 3 ayet,
Araf suresinden 3 ayet,
İsra süresinin sonundan 2 ayet
Sâffât suresinin başından 10 ayet,
Haşr süresininsonundan 4 ayet,
cin süresinin başından 2 ayettir
Ben bu hadis-i şerifi Şuayb ibni Harb Hazretlerine anlatınca,O, bana "Biz bunlara muhafaza ayetleri ismini veririz.Bunlarda delilik,cüzzam,alaca gibi yüz hastalığa şifa vardır."dedi.Muhammede ibni Ali Hazretleri buyurmuştur ki:"Ben, bu ayetleri felç olan bir ihtiyarın üzerine okudum.Allah-u Tealâ bu ayet-i kerimeler hürmetine felci ondan giderdi." (İ bni Neccar, ıthaf: 5/134)