Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

"Sapık birşeye çağıranlar kendilerine tabi olanların günahlarından bir şey eksiltilmeksizin aynı günahı alırlar." (Müslim)

"Kim kötü bir yolda çığır açarsa ona hem onun (kötü yolda açtığı çığırın) ve hem de kendi günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin ona uyanların günahı verilir." (Müslim)

"Her bid'at dalalettir." (Bazı lafızlarda) "Herdalalet ateştedir." (Buhari, Müslim)