+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Büyük Günah Olması Muhtemel Olanlarla İlgili Hadisler

 1. #1
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart Büyük Günah Olması Muhtemel Olanlarla İlgili Hadisler

  1. "Sizden birisi kendisi için sevmiş olduğu bir şeyi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş sayılmaz." (Buhari, Müslim)
  2. "Sizden biriniz ben ona ailesinden, çocuğundan, kendisinden ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş sayılmaz." (Buhari, Müslim)
  3. "Hevası benim getirdiğime tabi olmadıkça hiçbiriniz iman etmiş sayılmaz." (Deylemi sahih senetle rivayet etti.)
  4. "Allah'a yemin olsun ki, komşusunun kötülüklerinden emin olmayan kişi iman etmiş sayılmaz." (???????????)
  5. "Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Buna kimin gücü yetmezse onu diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Bu da imanın en azıdır." (Müslim)

  6. Müslim'in sahihinde "zalimler" konusunda şöyle bir hadis vardır:

  "Onlara karşı eliyle cihat eden mü'mindir. Diliyle cihad eden de mü'mindir. Kalbiyle cihad eden de mü'mindir. Bunun dışındaki kişide imandan hardal tanesi kadar bile yoktur."
  Bu hadis, günahları kalbiyle bile olsa kötü görmeyen ve bunları ortadan kaldırmak için kalbiyle bile olsa niyet etmeyen kişinin imanının olmadığına delildir. Kalbin cihadı ise batıl ve ehlinin yok alması için veya onların düzelmesi için Allah'a dua etmesidir.

  7. "Sizin başlarınıza emirler tayin edilmektedir. Onların bazı işlerini islama uygun ve bazılarının ise İslama uygun olmadığını göreceksiniz. Onları çirkin gören kurtulmuştur. Onlara karşı çıkan selamete ermiştir. Fakat ondan razı olan ve onun peşine giden selamete erişmemiştir."

  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e "Onlarla savaşalım mı?" denildiğinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:
  "Size namaz kıldırdıkları müddetçe hayır" dedi. (Müslim)

  8. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem içindekilerin azap gördüğü iki kabre uğradı ve şöyle dedi:

  "Bu iki kişi azap görmektedirler, fakat büyük bir şeyden dolayı değil. O ikisinden birisi bevl (idrar)'dan sakınmazdı. Diğeri ise insanlar arasında fesadı yaymak için laf getirip götürürdü." (Nesei)

  9. İbni Ömer radiyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Haksız yere düşmanlıkta yardımlaşanlar vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabı üzerinedirler." (Hakim ve Zehebi rivayet etti ve sahih dedi.)

  10. "Aldatan ve hilekar ateştedir." (Beyhaki sahih sentle rivayet etmiştir.)
  11. "Allah muhallil ve muhallel'ün lehu'ya lanet etti." (Hakim ve Zehebi rivayet etti ve sahih dedi.)
  12. "Kişiyi karısına, köleyi efendisine karşı kışkırtan bizden değildir." (Ebu Davud)
  13. "Haya ve az konuşma imandan iki şubedir. Gereksiz ve boş konuşma nifaktan iki şubedir." (Hakim ve Zehebi rivayet etti ve sahih dedi.)
  14. "Haya imandandır. İman ise cennettedir. Kaba ve çirkin konuşmak görgüsüzlüktendir. Görgüsüzlük (kabalık) ise cehennemdedir." (Hakim ve Zehebi rivayet ettiler ve sahih dediler)
  15. "Üzerinde cemaatin imamına biatı bulunmadan ölen cahiliyye ölümüyle ölür." (Hakim ve Zehebi rivayet ettiler ve sahih dediler.)
  16. "Kim bir müslümanın malını haksız yere yerse Allah kıyamet gününde ona ateşi yedirir. Kim de müslümana haksızlık ederek yüksek makam kazanmışsa, kıyamet gününde cehennemde yüksek bir makam kazanır. Kim de haksız yere bir müslümanın elbisesini giymişse kıyamet gününde ona ateşten bir elbise giydirilir." (Hakim ve Zehebi rivayet etti ve sahih dediler.)
  17. "Müslüman kardeşinden bir sene ayrı kalan (dargın olan) onun kanını dökmüş gibidir." (Hakim ve Zehebi rivayet etti ve sahih dediler.)

  18. İbn-i Ömer radiyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

  "Kim cezayı hakketmiş bir müslümandan cezasını kaldırmak için aracı olursa, Allah'a zıt gitmiş olur." (Ebu Davud, Ahmed)

  19. "Bir kişi aldırış etmeden, Allah'ı kızdıracak bir kelime konuşur da bu kelime onu cehenneme sokar." (Buhari)
  20. "Muhakkak kişi o kadar sevap alacağını sanmadan Allah'ın razı olacağı bir söz söyler de Allah kıyamet gününde ondan razı olduğunu yazar. Muhakkak bir kişi o kadar günah kazanacağını sanmadan Allah'ın gazabına neden olacak bir söz söyler de Allah'la karşılaştığı günde Allah ona kızgın olduğunu yazar." (Tirmizi rivayet etti ve hasen sahih dedi.)
  21. "Münafığa efendi demeyin. Eğer o efendi değilse Rabbinizi kızdırmış olursunuzu." (Ebu Davud sahih senedle.)

  22. "Münafığın özelliği üçtür. Konuştuğunda yalan konuşur. Söz verdiğinde ondan cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ona hiyanet eder." (Buhari, Müslim)

  Bu hadis yalan söylemek ve hıyanet etme bahislerinde geçmişti. Burada söz konusu olan söz verdiğinde onu yerine getirmemenin de günah olmasıdır.
  "Aralarında Allah bize bol nimetinden verecek olursa and olsun ki sadaka vereceğiz ve iyilerden olacağız, diye ona and verenler vardır. Allah onlara bol nimetinden verince cimrilik ettiler, yüz çevirdiler. Zaten dönektirler. Allah'a verdikleri sözden caydıkları ve yalancı oldukları için onunla karşılaşacakları güne kadar Allah kalblerine nifak soktu." (Tevbe: 75-77)

  23. "Dudağın alt kısmında kalan yerlerinden, bıyıkları (dudak hizasında) kısaltın." (Tirmizi, Nesei)

  Tirmizi bu hadis için sahih dedi.
  "Mecusilere muhalefet ediniz. Sakalları uzatıp bıyıkları (dudak hizasında) kısaltın." (Buhari, Müslim)

  24. Hasan basri şöyle dedi:

  Hz. Ömer radiyallahu anh şöyle dedi:
  Hacca gitmeyen kimseleri kontrol etmeleri için bazı adamları şehirlere göndermeye niyyet ettim. İmkanı olduğu halde hacca gitmeyenlerden cizye alınız. Çünkü onlar müslüman değillerdir.
  (Said b. Mansur Sünenin'de rivayet etmiştir.) (Ebu Osman el-Maruzu, hafızdır, ilimde huccettir. Sünen kitabının sahibidir. İmam Malik, Leys İbn-i Sa'd ve Ebu İvane'den hadis rivayet etmiştir. Ahmed, Müslim, Ebu Davud ondan hadis nakletmiştir. Ebu Hatem onun hakkında: Güvenilir, dikkatli ve yazdığı kitaplarda çok dakik davranmıştır, demiştir. Hicri: 227 senesinde vefat etmiştir. Tezkiret'ül Huffaz C:2s.416)

  25. "Anneyle çocuğunun arasını ayıranın kıyamet gününde Allah sevdikleriyle arasını ayırır." (Tirmizi, Ahmed)

  26. "Mirasçıya mirasını vermeyenin Allah cennetteki mirasını (nasibini) keser." (İbn-i Mace zayıf hadis. Çünkü silsilede Zeyd et Ammi vardır.)

  "Bir kişi altmış sene Allah'a itaat olan işleri yapar, sonra ölür fakat vasiyetini iyi yapmazsa, ona ateş gerekir."
  Sonra Ebu Hureyre şu ayeti okudu:
  "Zarara uğratılmaksızın, bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir, Halimdir." (Nisa:12) (Ebu Davud, Tirmizi)
  Amr b. Abdullah, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde iken şöyle hitapta bulundu:
  "Muhakkak ki Allah mirastan her hak sahibinin hakkını vermiştir. Varise vasiyyet yoktur." (Tirmizi rivayet etti ve sahih dedi.)

  27. "Allah kötü ve çirkef olanı sevmez." (Ebu Dvud, Nesei sahih senetle rivayet ettiler.)
  28. "Allah katında kıyamet gününde konum bakımından en şerli insan hanımının gizli hallerini ifşa eden koca ile kocasının gizli sırlarını ifşa eden kadındır." (Müslim)

  29. "Hanımına dübüründen cima eden lanetlenmiştir." (Ahmed, Ebu Davud)

  "Allah Hanımına dübüründen cima eden adama rahmet nazarıyla bakmaz." (Tirmizi)
  "Kim karısıyla hayızlı olduğu halde cima ederse veya dübüründen temas ederse veya kahine gidip onu tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur." (Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace zayıf hadis)

  30. "Bir kişi izinsiz olarak senin hakkında bilgi edinmek isterse ve sen o kişiye taş atıp da gözünü çıkarmışsan sana bir günah yoktur." (Buhari, Müslim)

  "Onların izni olmaksızın bir topluluk hakkında birisi gizli hallerini öğrenmek isterse onların bu kişinin güzünü çıkartması helaldir." (Müslim)

  31. "Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırı gittiklerinden dolayı helak olmuşlardır."

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  "Ey Kitap ehli! Haksız olarak dininizde taşkınlık etmeyin. Daha önce sapıtan, çoğunu saptıran ve doğru yoldan ayrılan bir milletin heveslerine uymayın." (Maide: 77)

  32. İbn-i Ömer radiyallahu anh'dan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

  "Kim Allah adına yemin ederse bu yemini ondan kabul leder. Onu kabul etmeyen Allah'ın rızasına uygun hareket etmemiştir." (İbn-i Mace Zevaid kitabında sahih senetle rivayet etti.)

  33. Ebu Bekir radiyallahu anh'den, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

  "Hilekar, başa kakan, cimri, cennete giremez." (Tirmizi rivayet etti ve hasen garib dedi.) (Zehebi bu hadis için zayıf senetle rivayet edilmiştir, dedi.)
  "Kişinin her duyduğunu söylemesi kendisine günah olarak yeter." (Müslim)
  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  "Bunlar cimrilik ederler ve insanlara da cimrilik yapmalarını söylerler. Allah'ın buyruğundan kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah şüphesiz müstağni ve övülmeye layık olandır." (Hadid: 24)
  "İşte sizler, Allah yolunda sarfetmeye çağırılan kimselersiniz. Kiminiz cimrilik yapıyor ama, cimrilik yapan ancak kendine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz." (Muhammed: 38)
  "Ama cimrilik eden, kendini Allah'tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız. O kimse olüp, ateşe yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez." (Leyl: 8-11)
  "Kafir, kıyamet gününde: Malım bana fayda vermedi." diyecek." (Hakka: 28)
  "Topluluğunuz, topladığınız mal ve büyüklük taslamalarınız size fayda vermedi." (A'raf: 48)
  "Nefsinin tamahkarlığından korunabilmiş kimseler, işte onlar saadete erenlerdir." (Haşr: 9)


  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Zulmetmekten sakınınız. Çünkü kıyamet günü zalimler için karanlıklar olacaktır. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etti ve kanlarını dökmelerine ve mahrem olan şeyleri helal kılmalarına neden oldu." (Müslim)

  34. "Cimrilikten daha şiddetli bir hastalık yoktur." (Buhari)

  "Helak edici üç şey vardır: İtaat edilen cimrilik, peşinden gidilen heva ve her görüş sahibinin kendi görüşünü beğenmesi." (Munziri Tergib ve Terhib'te Bezzar ve Beyhaki sahih senetle rivayet ettiler.)

  35. "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem (düzeni bozarak) meclis halkasının ortasında oturana lanet etti." (Tirmizi)

  36. "Hasedden kaçınınız. Çünkü hades ateşin odunu yok ettiği gibi, iyilikleri yok eder." (Ebu Davud)


  37. "Namaz kılanın önünden geçen bunun ne kadar günah olduğunu bilseydi kırk yıl onu beklerdi yine geçmezdi." (Buhari, Müslim)

  "Sizden birisi sütreye doğru namaz kılmak isteyip de önünden birisi geçerse onu göğsünden tutup savsın. Fakat gene buna yeltenirse onunla çarpışsın. Çünkü o şeytandır." (Buhari, Müslim)
  Müslim'in lafzında ise şu vardır: "Onla çarpışın. Çünkü o geçen kişiyle beraber onun karini (şeytani) vardır."

  38. "Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, inanmadıkça cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şey göstereyim mi? Aranızda selamı yayın." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi

  Hafız İmam Zehebi
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 2. #2
  Gayyur evren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Mesajlar
  68

  Standart

  Büyük Günahlar (72 Büyük Günah)


  A- İmanın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

  *İmanın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, iman esaslarının uzantısı durumundaki yanlış ve bozuk inançlardır:

  1- Allah'a şirk koşmak.

  2- Falcılara, kahinlere, sihirbazlara, gâipten (:gaybden) haber verdiklerini iddia edenlere inanmak ve kapılmak.

  3- Allah'tan başkasına yemin etmek.

  4- Dininden dönüp mürted olmak.

  5- Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip unutmak; okumasını öğrendikten sonra unutmak.

  6- Dünyaya muhabbet etmek/bağlanmak.Dünya muhabbetine düşüp âhireti unutmak, dinî vazifeleri terk etmek.

  7- Hz. Peygambere yalan/hilaf (:gerçek dışı) söz isnad etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek.

  8- Hz. Peygamber'in (s.a) ashabına/sahabeye dil uzatmak/kötü söz söylemek ve onlara sövmek.

  9- Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak.

  B- İslâm'ın Şartlarıyla İlgili Büyük Günahlar

  *İslâm'ın şartlarıyla ilgili büyük günahlar, İslâm'ın şartlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranıları hatırlatıcı ve açıklayıcı esaslardır:

  10- Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüplükten temizlenmemek; cünüp gezmek.

  11- Vaktinden evvel ezan okumak ve namaz kılmak.

  12- Beş vakit namazı vakitlerinde kılmayıp kazaya bırakmak.

  13- Bir özür olmadığı halde, Ramazan orucu tutmamak, müslümanların önünde oruç yemek.

  14- Malının zekâtını ve mahsulünün öşürünü vermemek.

  C- Helal-Haramla İlgili Büyük Günahlar

  *72 Büyük Günah'ın bir kısmı, inançtan uygulamaya helal-haram konularına dairdir:

  15- Helalı helal bilip itikat etmemek; haramı/haram olanı, haram bilip itikat etmemek.

  16- Erkekler ve kadınlar, şehveti tahrik edecek şekilde giyinmek.

  17- Erkekler ipekli giyinmek, âlâyişli/gösterişli bir şekilde süslenmek.

  18- Edep yerlerini/avret mahallini açmak, başkasına göstermek; başkasının avret yerine bakmak.

  19- Kadınlar erkek elbisesi giymek; erkekler kadın elbisesi giymek; karşı cinse benzemeye çalışmak.

  20- Karnı doyduktan sonra yemek/yemeğe devam etmek.

  21- Şarap ve alkollü içkiler içmek; Keyif verecek (esrar, eroin gibi uyuşturucu) şey yemek-içmek.

  22- Köpek artığını yemek.

  23- Domuz eti ve yağı yemek.

  24- Ölmüş hayvan (meyte:leş) eti yemek ve yedirmek.

  25- Birbirine nişan almak/nişan dökmek (dövme yaptırmak gibi).

  26- Faiz (riba) almak ve vermek, tefecilik yapmak.

  27- Hırsızlık etmek.

  28- Elin/başkasının malını zorla gasbetmek/cebren almak.

  D- Ahlâkla İlgili Büyük Günahlar

  *72 büyük günahın önemlice bir bölümü güzel ahlâkın (ahlâk-ı hamîde) zıddı olan kötü ahlâkla (ahlâk-ı zemîme/rezîil) ilgilidir:

  29- Anaya babaya asi olmak, onları dövmek.

  30- Sıla-i rahmi terk/kat-ı rahim etmek; akrabalarla bağlantıyı kesip, onları ziyaret etmemek, varsa hâcetlerini görmemek.

  31- Haset etmek.

  32- Emanete hıyanet etmek.

  33- Müslüman veya kâfir bütün insanlara hıyanet etmek.

  34- Mü'minin imana ve İslam'ın emirlerine itaate dair olan taraflarını alaya almak.

  35- Küfür ve fuhuş sözler konuşmak.

  36- Söz/laf taşımak, koğuculuk etmek (:nemîme).

  37- Gıybet/dedikodu etmek.

  38- Mü'min kardeşinin hatırını/gönlünü yıkmak/kalbini kırmak.

  39- Namuslu kadınlara dil uzatmak/bir saliha/namuslu hatuna fahişe demek, namuslu kadınlara ait aile sırlarını yaymak.

  40- Kadınlar, erkeklerinin yatağından kaçmak.

  41- Avretler (:kadınlar) erinin ziyanına varmak/kocasından izinsiz ziyarete gitmek.

  42- İki kızkardeşi birden nikâh altında tutmak

  43- Ehlinin (karısının) oyluğunu (:avret ve mahrem yerlerini) anasının oyluğuna benzetmek (zıhar yapmak:Türkçe'de 'anam avradım olsun' demek gibi).

  44- Ehlinin anasına sövmek.

  45- Cahil kalmak; dinî vazifeleri, farzları, vacipleri, sünnetleri öğrenmeyip, cahillikte ısrar etmek cahillikte ısrar etmek. (Dünya ve âhiret işlerine ve dinine ait bilgileri (farzları ve haramları) öğrenmemek, cahillikten sakınmamak. Dinî hükümleri öğrenmeyenler, rahatlıkla haram işleyebilir).

  46- Cahillik ne musibettir bilmemek (Bilmediğini bilmeyen de rahatlıkla harama düşebilir).

  47- Ölçüyü ve tartıyı düzgün ve adaletli yapmamak, hileli yapmak.

  48- Allah Teâlâ'nın azabından emin olmak/korkmamak; kurtuluşa ermiş özel kişilerden olduğu sanısına kapılmak.

  49- Allah'ın rahmetinden ümit kesmek.

  50- Zina etmek, meşru olmayan şehevi zevkler peşinde koşmak; kendine zina ettirmek.

  51- Eşcinsel ilişkiye girmek (livâta etmek, sevicilik yapmak, kendisine livâta ettirmek).

  52- Loğusa ve âdet halinde karısına yaklaşmak/cinsel ilişkiye girmek.

  53- Mecburiyet olmadan/özürsüz elin/başkasının avretine (avradına)/karısına kızına şehvetle bakmak.

  54- Kibirlenmek/tekebbür etmek(:büyüklük taslamak; kendini üstün görmek; tevazudan uzaklaşmak); Kibirlenip insanlara zulüm ve tahakküm etmek.

  55- Haksız yere yetim malı yemek. (* Nisa, 4/10)

  56- Ölüm döşeğindeyken varisten/mirasçıdan mal kaçırmak.

  57- Yalan söylemek,

  58- Yalan/boş yere yemin etmek, çok çok yemin etmek.

  59- Yalan yere/yalancı şahitlik yapmak; hak/doğru şahitliğe varmamak/gitmemek.

  60- Canlı bir hayvanı ateşe atmak.

  61- Cimrilik ve hasislik/nekeslik etmek (bul ve şuhh).

  62- Yapılan iyiliği başa kakmak/Bir adama iyilik edip sonra başına kakmak.

  63- Zorunlu olmayarak kahkahayla çok gülmek.

  64- Tegannî etmek (ahlâksız şarkılar söylemek).

  G- Günahlarla İlgili Büyük Günahlar

  *72 büyük günahın birkaçı, günah işler yapmakla ilgilidir:

  65- Günah/küçük günah işlemekte ısrar etmek/Çok çok günahına musır olmak.

  66- Harem-i Kâbe'de günah işlemek.

  H- Toplum Hayatıyla İlgili Büyük Günahlar

  *72 Büyük Günah'ın son bölümü, toplumsal ve siyasî hayatla ilgilidir:

  67- Ülülemre (devletin meşru yönetimine ve kanunlarına) itaat etmemek; devlete, amirlere isyan etmek.

  68- Haksız yere, bilerek adam öldürmek.

  69- İntihar etmek.

  70- Harpte düşmandan korkup kaçmak; Allah yolunda cihadı terk etmek.

  71- Rüşvet almak ve vermek.

  72- Gücü yeten kimsenin münkeri kötülüğü menetmemesi engellememesi.

  (Vecdi Akyüz)

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Oruç ve Ramazan Ayı İle İlgili Hadisler...
  By Majâz in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.04.20, 03:30
 2. Sabır Etmekle İlgili Hadisler
  By yakaza in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 14.08.11, 17:47
 3. Cemaatle İlgili Hadisler
  By mâsiva in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 30.07.09, 13:15
 4. Açlık ile İlgili Hadisler,Sözler ...
  By insirah in forum Sağlık
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 21.01.08, 21:29
 5. Ahir Zaman ile İlgili Hadisler
  By Ehl-i telvin in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 30.12.06, 00:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0