Şakîk bin Seleme’den (Radiyallahu Anh):

– Ben bir arkadaş?mla Selman el-Farisî’nin yan?na girdim.

"Allah Resûlü eğer tekellüfü (zorlanmay?) yasaklamasayd? size ikramda kendimi zorlard?m." dedi.

Sonra ekmek ile tuz getirdi. Arkadaş?m dedi ki:

"Ah tuzun yan?nda bir de kekik otu olsayd?!"

Hemen Selman su mataras?n? gönderip karş?l?ğ?nda kekik otu getirtti. Yedikten sonra arkadaş?m şöyle dedi:

"Verdiği r?zka karş? bize kanaat veren Allah’a hamd olsun"

Bunun üzerine Selman şöyle dedi:

"Eğer Allah’?n sana verdiği r?zka kanaat etseydin, bizim mataram?z rehin b?rak?lmazd?."

(Taberânî)

---

Misafire ikramda as?l olan, ikram sahibinin evde olandan vermesi, bütçesini zora sokmadan yedirip içirmesidir.


Resulullah.org