"Körlük, günahların mağfiret edilmesini sağlar;

sağırlık da günahların affedilmesine sebeptir.

Cesedden eksik olan her aza, kendi ölçüsünde,

günahların affına netice verir."

(Ramuzu’l-Ehadîs)

---

Hadis-i şerifte de belirtildiği gibi, insanın sakat ve azaca noksan olması, günahların affı ve bağışlanması için, en kuvvetli sebeptir.

Rabbimiz, sakat kullara rahmet nazarıyla bakar, lütfu ve keremiyle tecelli eder. Onların günahlarını affedip cehennemden azad buyurduğu gibi, cennette nice nimetler bahşeder.

Bu hadiste, sakat mü’minler için, büyük müjde ve teselli vardır.


Resulullah.org