"Resûl-i Ekrem (Aleyhisselatü Vesselam),
kadınlığa özenen erkeklere,
erkekliğe özenen kadınlara,
(ıssız ve tehlikeli yerlerde) yalnız yolculuğa çıkanlara
beddua etti."

(Ahmed bin Hanbel)

---

İslâmiyet fıtrat dinidir. Fıtratın değiştirilmesine, hilkatin doğal yapısının bozulmasına karşıdır. Nitekim Rabbimiz, insanı 2 cins olarak yaratmıştır: Kadın ve erkek...

Erkeğin kendine özgü, doğal görev ve nitelikleri vardır. Kadının da, kendine özel hal ve vazifeleri mevcuttur. Her insan, hilkatin kendilerine yüklediği cinsel misyon çizgisinde, fıtratının gereğini ifa ederler.

Kadının erkekliğe özenmesi veya erkeğin kadınlığa meyletmesi, bu fıtrî yapıya zıt düşer. Bir nevi hilkatin değiştirilmeye çalışılması anlamına gelir ki, İslâmiyet bu hale cevaz vermemiştir.

Issız ve tehlikeli yerlerde, emniyet ve güvenin sağlanamadığı alanlarda yalnız başına yolculuğa çıkmakta da, İslâm’ın tedbir ilkesine aykırılık vardır.