Büyük Sahabi Enes b. Malik (R.A.), Resûlüllah (A.S.) Efendimiz’den işittiğini bize şöyle naklediyor:

1.İlim meclisine katılan kimsenin her adımına karşılık, bir sene nafile ibadet yapmışça sevap verlir.
2.Cemaatle namaza devam eden kimseye Allah, kıyamet günü , onun her rekât namazına karşılık, Cennet’te ayrı bir nimet hazırlar.
3.Ana babasına iyilik edene Allah, rahmet ile nazar eder ve ben onun için Cennet’e gireceğine kefil olurum.
4.Kocasını memnun eden kadına, Hz. Meryem sevabı verilir.
5.Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah kıyamet günü bir ihtiyacını karşılar.