İbn-i Mes’ud’dan (Radiyallahu Anh):

Denildi ki:
– Ey Allah’ın Resûlü! Bazılarımız içinden öyle sesler işitiyor ki, onu bilerek söylemektense kömür kesilinceye kadar yanmayı veya gökten atılmayı tercih eder. (Bu vesveseler bize zarar verir mi?)

Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben:

– Hayır, bu (korkunuz) gerçek imanın kendisidir... buyurdu.

(Müslim)

---

Görüldüğü gibi, ashâb çeşitli zamanlarda, iradeleri olmadan içlerinden geçen imanî konulardaki vesveselerden sormuşlardır.

Kalblerine gelen o vesveselerin, imanı zedeleyen birer şüphe olmasından çok korkmuşlardır.

Peygamberimiz onları bu konuda teselli etmiştir.
İçten geçen, kalbe ihtiyârsız olarak kendiliğinden gelen bu ses ve düşüncelerin, kişinin imanına hiçbir zarar vermeyeceğini belirtmiş; delil olarak da, o vesveselerden duyulan şiddetli korkuyu nazara vermiştir.

O vesveseler gerçek birer şüphe olsa idiler, o kişinin kalbi titremeyecek, hiçbir korku duymayacak idi.


Resulullah.OrG