Ebu Saidi’l-Hudri’nin (Radiyallahu Anh) rivayet ettiğine göre,

Allah Resûlü (Aleyhisselatü Vesselam) şöyle buyurdular:

"Cennetle Cehennem, aralarında münakaşa ettiler.

Cehennem:
– Bende gaddarlar, mağrurlar, kibirliler bulunmaktadır, diye övünüyordu.

Cennet ise:
– Bende de, mütevazi, ihtiyaç sahibi ve sabırlı insanlar barınmaktadır, diye iftihar ediyordu.

Cenab-ı Hak bunların çekişmesini şu şekilde hükme bağladı:
– Ey Cennet, sen benim Rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim.

Ey Cehennem, sen de benim azabımsın. Seninle de dilediğime azap ederim. Ve her ikinizi de doldurmak bana aittir.

(Müslim)