"Şeytan, tıpkı sürüden ayrılan, uzaklaşan koyunu kapan kurd gibidir. Onun için, birlikten, ülfet içinde toplu halde yaşamaktan ve mescidlerden ayrılmayın. Sakın parçalara bölünmeyin."
(Râmuzu’l-Ehadîs)
---
Mü’minlerin gönül birliği içinde toplu olarak, birbirini sever ve sayar halde yaşamaları, şeytanın vesvese ve kandırmalarına karşı, en güçlü engeldir.
Şeytanın muvaffakiyeti; mü’minleri tek başına yakalamasında, aralarına fitne atarak birliklerini bozmasındadır.

Birliği bozulan, cemaat ruhu zedelenen mü’minler, şeytana kolay lokma olur. Tıpkı sürüden kopan koyunun kolayca lokma olması gibi.