Ebu Ümameden (Radiyallahü Anh):

Efendimiz (Aleyhisselâtü Vesselâm) buyurdular ki:

" Kim haksız olduğunu anladığı bir münakaşayı (hakka teslim olmayı düşünerek) terkederse, kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur.

Kimde haklı olduğunu bildiği bir münakaşayı sırf barışı ve uzlaşmayı sağlamak düşüncesiyle terkederse, ona da cennetin ortasında bir ev inşa edilir."

(Ebu Davud/Edeb; Tirmizi/Birr; İbnu Mace/Mukaddime; Nesai/Edeb)