Enes (Radiyallahü Anh) den, Allah Resûlü (Aleyhisselâtü Vesselâm) şöyle buyurdu:

– Allah (cc) bir kulunun hayra ermesini istedi mi onu kullanır (isti’mal ve istihdam eder, vazifelendirir).

Ashap tarafından soruldu:
– Ya Resûlallah! Onu Allah nasıl isti’mal (istihdam) eder?

– Ölümünden önce, onu iyi ameller işlemeye muvaffak kılar (o, bu iyi hal üzere iken de canını alır)

(Tirmizi)