"Yapılan dua ile gök arasında, Peygamberimize (Aleyhisselâtü Vesselâm) salat ü selâm getirilinceye kadar bir perde bulunur.
Salat ü selâm getirilince, perde kalkar, dua içeri girip yükselir. Salat ü selâm getirilmezse dua geri döner."
(Ramuzu’l-Ehadîs)

---

Yapılan duaların kabûlünü sağlıyan vesîlelerden biri de, duaya başlarken ve bitiminde, Peygamber Efendimize (Aleyhisselâtü Vesselâm) salavat getirmektir. Yani Allah Resûlüne selam edip onun için Allah’tan rahmet dilemektir.

Salavat-ı şerîfeler, Allah’ın kabûl ettiği dualardandır. Bu makbûl duayı, kendi duamıza şefaatçı yaparak, evvelinde ve sonunda okumak, duanın kabûl şansını artırır.