İbn-i Abbas’tan (Radiyallahü Anh):

"Hz. Peygamber (Aleyhisselatü Vesselam) Rûhu’l-Emîn’den (Hz. Cebrâil’den) şöyle nakletti:

Kulun sevapları ve günahları (kıyamet günü) getirilir, (mizanda) birbiriyle karşılaştırılır.
Bir tek hasenesi kalsa bile, Allah Teâlâ o kulu cennetinde ihsanına mazhar kılar."

(İbn-i Kesir)